Tìm kiếm ↓↓↓

Cách thêm nút Settings vào menu chuột phải ngoài desktop

Settings là phần quan trọng và hay được truy cập nhiều nhất trong Windows 10, mặc định thì nút settings được bố trí nằm phía dưới góc trái của Start menu và biểu tượng bánh răng cưa. Mỗi khi muốn truy cập một phần trong settings ví dụ như System chúng ta phải mở nút Start, nhấp chuột vào nút Settings xong lại nhấp chuột vào System như vậy cần 3 thao tác nhấp chuột.


Nếu bạn muốn thao tác nhanh hơn bạn có thể thêm trực tiếp vào menu chuột phải ngoài desktop bằng cách tải về file reg được tôi cấu hình sẵn. Tải file tại đây về gải nén

Bước 1: Copy thư mục icon vào đường dẫn C:\Windows


Bước 2: Chạy file reg tên Settings bằng cách nhấp đúp chuột vào file hoặc chuột phải chọn Merge, bấm Yes > OK xác nhận thêm vào


Trường hợp nếu bạn muốn xóa bỏ không dùng nữa thì chạy file reg tên Remove cách làm cũng giống như chạy file reg Settings.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức