Tìm kiếm ↓↓↓

Cách thiết lập ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ mặc định trong Office 2016 Volume Licensing

Dưới đây là hướng dẫn cách thiết lập ngôn ngữ bổ sung ngoài ngôn ngữ mặc định trong phần mềm Microsoft Office 2016 Volume Licensing. Giả sử bạn đã cài Office 2016 tiếng Anh bây giờ bạn muốn thiết lập thêm ngôn ngữ tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác cách, cài đặt là chúng ta sẽ sử dụng bộ cài Office 2016 với ngôn ngữ khác ngoài và cấu hình như video hướng dẫn dưới đây.


Video hướng dẫn


Link tải Office 2016 Pro PLus VL Multiple Language


Phổ biến trong tuần

Tin Tức