Tìm kiếm ↓↓↓

Cách thiết lập Windows cài đặt tự động bằng phần mềm WinNT Setup

Nếu bạn không thích cài Windows bằng cách cài đặt truyền thống thì phần mềm WinNT Setup là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn, phần mềm có giao diện đơn giản và tích hợp một số chức năng hay trong khi cài đặt. Nhược điểm của phần mềm là bạn không cài được trực tiếp ngay trên Windows hiện có mà phải cài đặt thông qua Win PE và nếu có cài trực tiếp thì cũng chỉ cài được song song.

Hiểu theo cách đơn giản nếu bạn cài Windows theo cách truyền thống bằng thiết bị boot ngoài bạn phải thiết lập qua 2 bước, bước một thiết lập trong Windows PE dựa trên tập tin boot.wim và bước hai thiết lập tài khoản sử dụng trong màn hình oobe. Phần mềm WinNT Setup sẽ thay thế bước một còn bước hai đều giống nhau khi bạn thiết lập xong Windows khởi động lại và bắt đầu cài đặt chuẩn bị bước thiết lập thứ hai.


Như vậy nếu bạn muốn thiết lập cho bước hai tự động đăng nhập bạn phải cấu hình sẵn tập tin trả lời tự động và thiết lập cùng với WinNT Setup trong bước một. Ngoài việc hỗ trợ cài đặt tự động phần mềm còn hỗ trợ thêm drivers trong quá trình cài đặt cùng với một số công cụ tùy chỉnh trong phần Tweaks khá hay.

Công cụ cần có:
  • Bộ cài Windows (ISO)
  • USB Boot Win PE
  • Tập tin trả lời tự động, tải và tham khảo tập tin mẫu tại đây
  • Một số tập tin reg tải tại đây
Dưới đây là các bước thiết lập

1. Cắm usb boot vào máy khởi động vào Win PE

2. Trước khi cài đặt xem quản lý phân vùng


Giả sử nếu muốn cài đặt Windows 64 Bit trên hệ thống UEFI Boot cần chuyển đổi cấu trúc ổ đĩa sang GPT ( lưu ý Bios phải bật UEFI Boot lên nhé )


Cần cắt ra một phân vùng trống khoảng 200 MB làm phân vùng EFI Boot cho hệ thống


Khi cắt xong tắt phần mềm quản lý phân vùng chạy dấu nhắc lệnh cmd gõ lần lượt các lệnh sau để tạo mới phân vùng EFI

diskpart
list disk
select disk 0
create partition efi
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter="S"3. Mount bộ cài Windows (ISO) ra ổ ảo


4. Chạy phần mềm WinNT Setup, thêm tập tin install.wim, phân vùng boot và phân vùng cài đặt Windows.


5. Với tập tin Unattend.xml bạn có thể lưu nó một thư mục ở ổ đĩa khác, thư mục drivers, thư mục reg tweak cũng vậy,


Xem thêm bài viết về cách sao lưu driver
6. Truy cập phần Tweaks ở đây đã có sẵn những công cụ tùy chỉnh bạn chỉ cần tích vào thôi, hoặc bạn có thể chọn đường dẫn đến thư mục lưu những file reg


7. Bạn để nguyên trong màn hình này cứ thế bấm OK bắt đầu cài đặt


8. Khi cài đặt xong bấm OK và khởi động máy hoàn tất quá trình cài đặt


Windows sẽ tự động đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã thiết lập sẵn trong tập tin trả lời tự động unattend.xml

Phổ biến trong tuần

Tin Tức