Tìm kiếm ↓↓↓

Gỡ bỏ tính năng mặc định trong Windows 10

Windows 10 Creators Update hay còn gọi là Windows 10 Redstone 2 Version 1703 được bổ sung thêm một số tính năng quản lý mới và một trong số đó cho phép người dùng gỡ bỏ trực quan một gói tính năng mặc định điều mà ở các phiên bản cũ phải gỡ bỏ bằng dòng lệnh. Về cơ bản người dùng có thể sử dụng hai phương pháp tắt (disable) thông qua hộp thoại Windows Features và gỡ bỏ (uninstall) và chúng ta cũng nên phân biệt giữa tắt là tạm tắt tính năng nhưng vẫn còn trong hệ thống, không giải phóng dung lượng đĩa trống và gỡ bỏ hoàn toàn ngược lại.


Điều đặc biệt của hai phương pháp này là chúng ta có thể bật (enable) hoặc cài đặt (install) một gói tính năng mặc định đã tắt hoặc gỡ bỏ vì cơ bản gói cài đặt của tính năng vẫn được lưu giữ trong hệ thống cụ thể theo đường dẫn C:\Windows\servicing\Packages viết tắt là %windir%\servicing\Packages.

Để gỡ bỏ trực tiếp một gói tính năng mặc định chúng ta có hai phương pháp cơ bản sau đây

Gỡ bỏ thông qua Settings (Cài đặt)

1. Truy cập Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Apps) > Ứng dụng & tính năng (Apps & features) > Quản lý tính năng tùy chọn (Manage optional features). Tại đây hệ thống sẽ hiển thị một danh sách các tính năng mặc định được cài đặt sẵn


2. Để gõ bỏ tính năng nhấp chuột vào tính năng đó chọn Gỡ cài đặt (Uninstall)


3. Thêm lại tính năng nhấp chuột vào Thêm tính năng (Add a fearure), chọn tính năng > Cài đặt (Install)


Gỡ bỏ thông qua dòng lệnh


Chạy dấu nhắc lệnh cmd hoặc windows powershell bằng quyền quản trị viên sử dụng các lệnh sau:

1. Xem danh sách gói tính năng được cài sẵn


Dism /Online /Get-Packages


2. Xem thông tin của một tính năng ví dụ như xem thông tin Windows Media Player


Dism /Online /Get-PackageInfo /PackageName:Microsoft-Windows-MediaPlayer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


3. Gỡ bỏ tính năng ví dụ như gỡ bỏ Windows Media Player


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-MediaPlayer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


4. Thêm lại tính năng đã gỡ bỏ ví dụ:


Dism /Online /Add-Package /PackageName:Microsoft-Windows-MediaPlayer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Phổ biến trong tuần

Tin Tức