Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10 Version 1703 thay đổi thiết lập tài khoản mới tại màn hình OOBE có Cortana hỗ trợ

Một điểm mới khi cài đặt Windows 10 Version 1703 thì phương thức thiết lập tài khoản mới tại màn hình OOBE có sự thay đổi rất khác so với các version cũ trong khi cài đặt trong Win PE vẫn như cũ không có sự thay đổi. Về cơ bản nếu bạn boot cài đặt Windows từ thiết bị gắn ngoài sẽ trải qua hai quá trình trong đó quá trình một thiết lập trong Win PE (boot.wim) như chọn ngôn ngữ, chấp thuận điều khoản, chọn ổ đĩa cài đặt..., và quá trình hai thiết lập tài khoản sử dụng tại màn hình OOBE.

Một điểm mới vô cùng thú vị đó là có trợ lý Cortana hỗ trợ cài đặt với bất kỳ phiên bản nào Windows 10, Cortana sẽ sử dụng ngôn ngữ cùng với lúc bạn chọn ngôn ngữ cài đặt. Bạn có thể trả lời sau câu hỏi của Cortana hoặc sử dụng bàn phím chuột...Dưới đây là trình tự các bước thiết lập của người dùng

Chọn khu vực


Chọn bố trí bàn phím


Chọn bố trí bàn phím thứ hai, có thể nhấn Skip bỏ qua thiết lập


Chọn kết nối mạng không dây trường hợp nếu thiết bị có Wi-Fi, nếu kết nối bằng mạng dây sẽ đến màn hình dưới


Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân hoặc tài khoản trường học, doanh nghiệp


Chọn Set up Windows with a local account instead đăng nhập bằng tài khoản cục bộ


Tạo mật khẩu mới, nếu không tạo có thể bỏ trống nhấn Next


Cho phép Cortana nhấn Yes hoặc tắt Cortana nhấn No


Thiết lập quyền riêng tư có thể gạt nút On sang Off nhưng bắt buộc phải nhấn nút Accept


Màn hình giới thiệu của Microsoft


Xem video cài đặt Windows 10 Version 1703

Phổ biến trong tuần

Tin Tức