Tìm kiếm ↓↓↓

Cách phục hồi Win+X Menu trong Windows 10 Version 1703 giống Version 1607

Windows 10 Version 1703 có một số thay đổi trong cách bố trí ứng dụng trong Menu khi bạn nhấn tổ hợp phím Win(Logo)+X trên bàn phím cứng hoặc chuột phải vào nút Start. Về giao diện thì cả hai đều giống nhau nhưng có đôi chút khác biệt về cách bố trí và thay thế đường dẫn lối tắt của hộp thoại hay ứng dụng như ví dụ Control Panel truyền thống sẽ thay bằng Settings.


Trong menu này có tồng cộng ba nhóm được sắp xếp thứ tự từ dưới lên trên, ở nhóm một không có thay đồi, ở nhóm hai thay đổi Control Panel thành Settings, và nhóm ba thay đổi Programs and Features trong Control Panel thay thế bằng App and Features trong Settings, System trong Control Panel được thay thế bằng System trong Settings,  và Command Prompt được thay thế bằng Windows Powershell.

Chúng ta sẽ đi vào thay đổi lại từng nhóm về lại mặc định

1. Thay thế Windows Powershell bằng Command Prompt

Chuột phải vào Taskbar chọn Taskbar settings gạt nút Replace Command Prompt từ On sang Off


2. Thay Settings bằng Control Panel

Tải phần mềm WinX Menu Editor: https://goo.gl/nqJqed

Giải nén truy cập thư mục tương ứng với nền tảng của Windows đang cài trên máy ví dụ x64 chạy file WinXEditor bằng quyền Administrator,

Trong giao diện phần mềm tìm Control Panel chuột phải chọn Remove


Tiếp tục trên tab Add a program chọn Add a Control Panel item...


Chọn Control Panel bấm Select


Chuột phải vào Control Panel vừa thêm bấm Move Down bên dưới Task Manager hoặc để nguyên thế cũng được


3. Thay App and Features bằng Programs and Features và System trong Control Panel bằng System trong Settings làm tương tự như thay thề Control Panel


Khi tạo xong click Restart Explorer áp dụng thay đổi

Trước khi thay đổi


Và sau khi thay thế

Phổ biến trong tuần

Tin Tức