Tìm kiếm ↓↓↓

Tài liệu rebuild Windows 10, Version 1703 tích hợp phần mềm và nhiều ngôn ngữ

Xin chào các bạn có chung niềm đam mê build Windows! Cùng với sự ra mắt của Windows 10 Creators Update vào ngày 11 tháng 4 2017 thì tôi cũng cho ra mắt bộ tài liệu rebuild lại bộ cài hoàn chỉnh từ bộ cài gốc do đó các bạn có thể xem và thực hành để tạo riêng cho mình một bộ cài ưng ý chia sẻ cho mọi người sử dụng.


Tài liệu gồm bốn phần chính
 1. Triển khai install.wim
 2. Cài đặt Windows 10 lên máy ảo vmware player
 3. Cài đặt phần mềm, tinh chỉnh hệ thống, chạy sysprep
 4. Tạo bộ cài iso, ghost
YÊU CẦU HỆ THỐNG
 • Hệ điều hành Windows 10 đang cài đặt trên máy
 • Nền tảng 64 bit
 • Ram tối thiểu 4 gb
 • Bios có hỗ trợ ảo hóa mới sử dụng được máy ảo
 • Cài đặt phần mềm máy ảo VMware Workstation Pro tải ở trang chủ, key 5A02H-AU243-TZJ49-GTC7K-3C61N
 • Bộ cài Windows 10 gốc: https://tb.rg-adguard.net
 • Công cụ cần thiết: https://goo.gl/hic77Q
 • HKBoot 2017: http://www.blogthuthuatwin10.com/2017/04/HKBoot.html
 • Một chiếc USB dùng lưu trữ dung lượng tối thiểu 8 Gb dùng lưu HKBoot, phần mềm....
PHẦN 1: TRIỂN KHAI

Giải nén thư mục copy vào một phân vùng trống tối thiểu 50gb của ổ đĩa trong máy


Mount bộ cài Windows 10 ra ổ ảo, truy cập copy tất cả vào thư mục windows


Truy cập thư mục sources trong thư mục windows di chuyển tập tin install.wim vào thư mục images


Dưới đây là những việc bạn cần làm
 1. Thêm ngôn ngữ
 2. Gõ bỏ gói tính năng mặc định
 3. Gỡ bỏ ứng dụng mặc định
 4. Kích hoạt Net Framework 3.5
 5. Tích hợp gói cập nhật
 6. Thêm tập tin trả lời tự động
 7. Tạo ISO mới
Để làm được những việc trên trước hết bạn phải mount ba tập tin boot.wim, install.wim và winre.wim vào các thư mục tương ứng


- Mount tập tin boot.wim đang được lưu trong thư mục sources của thư mục windows vào thư mục boot trong thư mục mount


Dism /mount-image /imagefile:E:\windows\sources\boot.wim /index:2 /mountdir:E:\mount\boot


Trước khi mount install.wim bạn kiểm tra thông tin edition hiện có của nó


Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\images\install.wim


- Mount tập tin install.wim đang được lưu trong thư mục images vào thư mục windows trong thư mục mount


Dism /mount-image /imagefile:E:\images\install.wim /index:1 /mountdir:E:\mount\windows


- Mount tập tin winre.wim trong thư mục recovery theo đường dẫn E:\mount\windows\windows\system32\Recovery vào thư mục winre trong thư mục mount


Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\mount\windows\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\winre


Được đề xuất:

> Cách thay đổi tài khoản sở hữu thư mục khi triển khai và chỉnh sửa tập tin gắn kết install.wim

1. Thêm ngôn ngữ


Ví dụ bạn muốn thêm ngôn ngữ tiếng Hàn vào bộ cài- Thêm ngôn ngữ cho tập tin boot.wim đã mount trong thư mục boot


Dism /image:E:\mount\boot /add-package /packagepath:E:\langpacks_winpe\amd64\ko-kr


Nếu làm bộ cài 32 bit thì thay amd64 bằng x86

- Thêm ngôn ngữ cho tập tin winre.wim đã mount trong thư mục winre


Dism /Add-Package /Image:E:\mount\winre /PackagePath:E:\langpacks_winre\amd64\ko-kr


Nếu làm bộ cài 32 bit thì thay amd64 bằng x86

- Thêm ngôn ngữ hệ thống cho tập tin install.wim đã mount vào thư mục windows trong thư mục mount


Dism /image:E:\mount\windows /add-package /packagepath:E:\langpacks_windows\amd64\ko-kr


Nếu làm bộ cài 32 bit thì thay amd64 bằng x86

- Copy thư mục ko-KR trong đường dẫn E:\mount\boot\sources vào đường dẫn E:\setup\sources

- Tạo mới tập tin lang.ini thay thế tập tin lang.ini gốc trong đường dẫn E:\setup\sources


Dism /image:E:\mount\windows /gen-langINI /distribution:E:\windows


- Copy tập tin lang.ini mới trong thư mục sources của thư mục windows vào thư mục sources trong thư mục boot đã mount boot.wim

2. Gỡ bỏ gói tính năng mặc định

Sử dụng lệnh sau đây để kiểm tra các gói tính năng mặc định của Windows


Dism /Image:E:\mount\windows /Get-Packages


Ba gói tính năng mà bạn có thể gỡ bỏ là Contact Support, Windows Media Player và Quick Assist.


Ví dụ gỡ bỏ Contact Support


Dism /Image:E:\mount\windows /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


3. Gỡ bỏ ứng dụng mặc định

Sử dụng lệnh sau đây để kiểm tra các ứng dụng mặc định WindowsApp


Dism /Image:E:\mount\windows /Get-ProvisionedAppxPackages


Ví dụ gỡ ứng dụng 3DBuilder sử dụng lệnh sau đây:


Dism /Image:E:\mount\windows /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.3DBuilder_13.0.10349.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe4. Kích hoạt Net Framework 3.5


Sử dụng lệnh sau để kích hoạt


Dism /Image:E:\mount\windows /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:E:\Windows\sources\sxs


Với sxs là thư mục đang lưu gói cab Net 3.5 trong thư mcu5 sources của thư mục Windows mà bạn đã xả nén bộ cài vào đó.

5. Tích hợp gói cập nhật KB


Giả sử trong thời điểm bạn đang rebuild bộ cài Windows mà Microsoft phát hành bản cập nhật bạn có thể truy cập trang tải về http://www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx gõ tên gói KB cần tải và tải về lưu trong thư mục packages

Khi có gói cập nhật cần thiết sử dụng lệnh sau tích hợp


Dism /Image:E:\mount\windows /Add-Package /Packagepath:E:\packages


6. Unmount ba tập tin boot.wim, winre.wim và install.wim


Trước khi tạo thành bộ cài mới bạn cần Unmount (đóng) ba tập tin boot.wim, winre.wim và install.wim đã được mount ra thư mục boot, windows và winre trong thư mục mount. Sử dụng lần lượt các lệnh sau, lưu ý phải unmount winre.wim trước install.wim


Dism /unmount-image /mountdir:E:\mount\boot /commit

Dism /unmount-image /mountdir:E:\mount\winre /commit

Dism /unmount-image /mountdir:E:\mount\windows /commit


7. Thêm tập tin trả lời tự động

Truy cập thư mục Windows Setup trong thư mục Anwser files copy tập tin AutoUnattend_Audit.xml vào thư mục Windows và sửa lại tên thành AutoUnattend.xml


Để sửa tập tin trả lời AutoUnattend.xml tốt nhất bạn nên cài đặt phần mềm notepad++ và thiết lập theme đen để những đoạn cần sửa nó có màu trắng rất dễ nhìn. 


Những đoạn bạn cần sửa theo ý bạn là : Key đúng phiên bản, Ngôn ngữ nếu bạn sử dụng bộ cài không phải tiếng Anh (en-US),


- Truy cập thư mục images di chuyển tập tin install.wim về lại thư mục sources của thư mục Windows
- Truy cập thư mục tools copy tập tin oscdimg.exe ra ngoài ổ đĩa gốc


- Chạy lệnh sau tạo bộ cài mới và lưu trong thư mục iso


E:\oscdimg -lCENA_X64FREV_EN-US_DV5 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\windows\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\windows\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\windows E:\iso\win10_x64.iso


PHẦN 2: CÀI ĐẶT WINDOWS 10 TRÊN MÁY ẢO VMWARE

1. Thiết lập máy ảo

Trước khi cài đặt Windows 10 lên máy ảo bạn phải qua bước thiết lập máy ảo. Ở đây có hai cách thiết lập. Cài đặt trên hệ thống LEGACY-MBR và UEFI-GPT. 
 • Với LEGACY-MBR bạn sử dụng bộ cài 32 bit (x86) để tạo iso và tạo ghost mbr
 • Với  UEFI-GPT bạn sử dụng bộ cài 64 bit (x64) để tạo iso, tạo ghost uefi và ghost mbr luôn ( hướng dẫn cuối bài )
Video hướng dẫn thiết lập Windows 10 trên máy ảo áp dụng với hệ thống UEFI-GPT


Video hướng dẫn thiết lập và cài đặt Windows 10 trên hệ thống LEGACY-MBR


2. Cài đặt Windows 10

Video hướng dẫn cài đặt Windows 10 ở bước thiết lập lựa chọn ổ đĩa (UEFI-GPT)


PHẦN 3: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM, TINH CHỈNH HỆ THỐNG, CHẠY SYSPREP

1. Cài đặt phần mềm


- Cài đặt phần mềm các bạn copy phần mềm muốn cài vào usb rồi kết nối usb với máy ảo để cài

- Cài đặt Office kết nối iso của bộ cài Office vào máy ảo để cài


Để cài đặt ngôn ngữ tiếng khác ví dụ tiếng Hàn bạn phải sử dụng bộ cài với ngôn ngữ đó, xem bài viết Cách thiết lập ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ mặc định trong Office 2016 Volume Licensing

Lưu ý: Khi bạn cài đặt Office bản Volume Licensing sẽ sinh ra một thư mục ẩn trong ổ C có tên MOCache, bạn tích chọn xem file ẩn và xóa thư mục này đi cho nhẹ

2. Tinh chỉnh hệ thống

Gồm những phần sau:

Tắt hoặc khóa tính năng, ứng dụng trong Local Group Policy


- Tắt màn hình quảng cáo MS sau khi đăng nhập tài khoản khi cài mới
Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon > Show first sign-in animation = Disabled

- Tắt tự động tải ứng dụng được đề xuất:
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Microsoft consumer experience = Enabled

- Tắt Windows tips
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Do not show Windows tips = Enabled

- Tắt Cortana
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Search > Allow Cortana = Disable

- Tải tính năng tải và cập nhật tự động ứng dụng trong Windows Store
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Turn off Automatic Download and Install of updates = Enable

- Tắt OneDrive
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive > Prevent the usage of OneDrive for file storage = Enable

- Tắt Windows Defender Antivirus
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus > Turn off Windows Defender Antivirus = Enable

- Tắt Windows Ink Workspace
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Ink Workspace > Allow Windows Ink Workspace = Disable

- Cấu hình cập nhật tự động: Thiết lập thông báo trước khi tải và cài đặt các bản cập nhật
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Updates > Configure Automatic Updates = Enable (Configure automatic updating = 2 Notify before downloading and installing any updates.)

- Tắt thông báo yêu cầu khởi động máy sau khi cài đặt các bản cập nhật
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Updates > Turn off notifications for auto restarts for update installations = Enable

Sử dụng phần mềm

Phần mềm Winaero tweak có nhiều tính năng tinh chỉnh rất tốt và an toàn, các bạn có thể sử dụng phần mềm này tùy chỉnh


Được đề xuất:

> Cách phục hồi Win+X Menu trong Windows 10 Version 1703 giống Version 1607

Tắt dịch vụ chạy ngầm không sử dụng đến


Sắp xếp bố trí lại ứng dụng ghim vào Start menu

Những ứng dụng có hình mũi tên hay không có biểu tượng đều là những ứng dụng quảng cáo được cấu hình trong tập tin DefaultLayouts.xml lưu trong đường dẫn C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell. Khi bạn boot vào chế độ Audit thì mặc định ứng dụng này sẽ chỉ có biểu tượng mà không có tên rõ ràng.


Bạn bỏ ghim các ứng dụng này thay thế bằng các ứng dụng khác hoặc có thể là lối tắt các phần mềm đã cài


Khi bố trí Start menu xong bạn cần xuất file LayoutModification.xml và lưu nó vào trong thư mục Shell theo đường dẫn C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell. File này có tác dụng giữ lại cách bố trí khi bạn cài mới lại Windows.


Chạy Windows Powershell (Admin) copy lệnh bên dưới vào để xuất file


export-startlayout -path C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell\LayoutModification.xml

Sao lưu lối tắt của phần mềm sang thư mục Desktop của tài khoản Default

Mặc định Windows đã được cấu hình sao chép tự động từ tài khoản Default sang tài khoản mới sau khi cài mới lại do đó bạn muốn lưu tập tin vào vị trí nào của tài khoản mới thì lưu tập tin cần sao chép vào vị trí của tài khoản Default như ví dụ lối tắt của phần mềm đã cài và lối tắt này được lưu trong thư mục Programs theo đường dẫn C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu.


3. Chạy sysprep tool


Trước khi chạy sysprep cần chuẩn bị những việc sau đây:

- Chuẩn bị một logo có tên OEMLogo.bmp và một hình nền làm ảnh desktop có tên OEMWallapaper.png, khi có rồi copy vào thư mục oobe theo đường dẫn C:\Windows\System32

- Copy thư mục Scripts vào thư mục Setup trong đường dẫn C:\Windows, thư mục này có lưu file SetupComplete.cmd được cấu hình bật lại ngủ đông hirbernate, tắt hộp thoại cảnh báo UAC (never notify), xóa các file do lúc chạy sysprep sinh ra và xóa chính thư mục Scripts

Trong thư mục Sysprep tải về tôi có để 2 file Unattend_AuloLogon.xml file này sử dụng nếu bạn muốn tự động đăng nhập bằng tài khoản được cấu hình sẵn trong nội dụng file, còn file Unattend_OOBE.xml không tự đăng nhập. Bạn chỉnh sửa file thay bằng thông tin theo ý bạn


Vì bạn làm bộ cài nhiều ngôn ngữ nên tốt nhất bạn nên sử dụng file Unattend_OOBE.xml để người dùng họ lựa chọn ngôn ngữ sử dụng lúc cài đặt mới. Còn file Unattend_AuloLogon.xml bạn nên áp dụng khi tạo ghost.

Khi chỉnh sửa xong bạn đổi tên thành Unattend.xml và copy nó vào thư mục Sysprep theo đường dẫn C:\Windows\System32. Khi copy xong tiến hành chạy sysprep bằng quyền admin trong giao diện hộp thoại tich vào ô Generalize bên dưới chọn Shutdown bấm OK bắt đầu chạy sysprep


PHẦN 4: TẠO BỘ CÀI ISO, GHOST

Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng Win PE để làm, kết nối usb boot vào máy ảo, bật máy ảo giữ phím F2 để vào giao diện boot của máy ảo chọn EFI USB Device


Lưu ý: Nếu bạn cài bản 32 bit (x86) thì gắn BootUSB_VMWare.iso trong thư mục tools vào máy ảo chọn khởi động từ CDROM

Khi vào đến màn hình WinPE công việc đầu tiên bạn cần làm là chia phân vùng mới, bạn cần chia thêm 2 phân vùng nữa từ phân vùng Windows:

- Phân vùng đầu tiên lấy 20 Gb để làm ghost mbr


- Phân vùng thư hai sử dụng lưu install.wim, lưu ghost


- Như vậy chúng ta sẽ có ba phân vùng với dung lượng như nhau, mỗi phân vùng 20 Gb

Trước khi chụp lại ổ Windows ( ổ C) thành tập tin gắn kết install.wim và được lưu trong ổ Backup mà ta vừa tạo ở trên, thì chúng ta cần dọn dẹp hệ thống giải phóng dung lượng, cụ thể là thư mục WinSXS thư mục này đang sao lưu các bản cập nhật mà ta đã tích hợp ở phần 1, để dọn dẹp chúng ta chạy cmd copy 3 lệnh sau vào


md C:\Temp

DISM /Cleanup-Image /Image=C:\ /StartComponentCleanup /ResetBase /ScratchDir:C:\Temp

RD /S /Q C:\TempĐợi một lúc cho hệ thống tự động dọn dẹp giải phóng dung lượng ổ C

1. Tạo install.wim mới

Để tạo install.wim mới trước hết bạn cần tạo một thư mục mới lấy tên ví dụ images ở ỗ Backup dùng để lưu install.wim mà chúng ta sẽ chụp ổ C và lưu vào thư mục đó, khi tạo mới xong trong dấu nhắc lệnh cmd, chúng ta có hai lệnh để chụp phân vùng hệ thống, bạn sử dụng lệnh nào cũng được, một trong hai lệnh

- Sử dụng Dism


Dism /Capture-Image /CaptureDir:C:\ /ImageFile:K:\images\install.wim /Name:"Windows 10 Enterprise" /Compress:maximum /Verify- Sử dụng ImageX


imagex /capture C: K:\images\install.wim "Windows 10 Enterprise" /compress maximum /verify2. Tạo ghost

Do tôi cài đặt Windows 10 64 bit (x64) trên hệ thống UEFI-GPT cho nên tôi có thể tạo được luôn cả hai bản ghost sử dụng cho máy UEFI và cho máy Legacy luôn, trước tiên tôi sẽ tạo ghost uefi trước

Tạo ghost uefi

Tạo mới một thư mục tên ví dụ Tib ở ổ sao lưu Backup xong chạy phần mềm True Image tiến hành tạo ghost, cách tạo ghost các bạn có thể tham khảo trên mạng nhưng nhớ chọn 3 phân vùng C, phần vùng EFI và phân vùng Recovery


Tạo ghost mbr sử dụng cho máy Legacy boot

Để tạo được bản ghost mbr thì hơi mất thời gian, chúng ta sẽ sử dụng phân vùng 20 Gb tạo mới ở trên làm ghost nhưng trước hết chúng ta phải restore install.wim mà chúng ta đã chụp ở trên vào ổ cần tạo ghost mbr. Cách làm nhanh nhất là sử dụng Onekey ghost restore install.wim sau đó dùng chính nó tạo ghost luôn

Giả sử phân vùng cần tạo ghost mbr là E thì khi bạn restore install.wim vào đó thì bạn phải add boot vào đó luôn


Đợi cho quá trình restore hoàn tất


Khi restore xong bạn cần set active cho phân vùng ghost này, bạn phải làm trình tự đúng các bước sau đây

Bước 1: chạy phần mềm Partition wizard chuyển ổ đĩa sang cấu trúc MBR trước


Bước 2: Chuyển đổi phân vùng ghost sang Primary


Bước 3: Set active cho phân vùng ghost. Bấm Apply áp dụng thay đổi.


Bước 4: Tiến hành tạo ghost, phân vùng cần tạo là phân vùng bạn đã dùng onekey restore và được set active


Lưu ý quan trọng: Trước khi chuyển đổi bạn cần kết nối usb vào máy ảo copy hết install.wim và ghost uefi, ghost mbr vào usb trước

Bước 5: Khi tạo ghost xong cần set active phân vùng có định dạng FAT32 ( phân vùng EFI cũ) và chuyển đổi ổ đĩa về lại cấu trúc GPT. Bấm Apply áp dụng thay đổi


Lúc này bạn có thể tắt máy ảo chuyển sang bước tiếp theo tạo iso hoàn thành.

3. Export install.wim sang install.esd

Di chuyển tập tin install.wim trong usb mà bạn đã copy từ máy ảo vào thư mục images, tiếp tục truy cập thư mục sources của thư mục windows di chuyển hoặc xóa file install.wim cũ đi

Chạy dấu nhắc lệnh cmd (admin) sử dụng lệnh sau để export wim sang esd cho dung lượng thấp hơn 30% so với wim gốc


Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\images\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\windows\sources\install.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity


Quá trình export-image có thời gian lâu tùy thuộc vào dung lượng wim, nếu máy có cấu hình cpu mạnh thì quá trình sẽ nhanh hơn.

Khi export install.esd xong kiểm tra trong thư mục sources xem có file EI.CFG không? Nếu không có trường hợp với bãn Home + Pro bạn truy cập thư mục EditionID copy file EI.CFG tương ứng với phiên bản vào thư mcu sources của thư mục windows.

4. Tạo iso hoàn chỉnh

Di chuyển hoặc xóa file AutoUnattend.xml trong thư mục windows đi, xong tiến hành tạo iso mới lưu trong thư mục iso ví dụ:


E:\oscdimg -lCENA_X64FREV_EN-US_DV5 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\windows\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\windows\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\windows E:\iso\en_ko_windows_10_ver_1703_os_build_15063.0_with_update_full_soft_x64_by_nguyentuan.iso


Một vài hình ảnh cài đặt bộ cài Windows 10 mới đã được rebuild lại, ở đây tôi sẽ chọn tiếng Hàn làm ngôn ngữ cài đặt chính


Phổ biến trong tuần

Tin Tức