Tìm kiếm ↓↓↓

Cách bỏ ghim biểu tượng của ứng dụng trong Start menu sau khi đã tắt hoặc gỡ bỏTrong Windows 10 hệ thống không cho phép bạn bỏ ghim biểu tượng của ứng đã ghim vào Start menu. Với các phần mềm desktop hoặc thư mục khác bạn có thể bỏ ghim bằng cách truy cập thư mục Programs trong thư mục Start menu theo hai đường dẫn
  • C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  • C:\Users\User name\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Tại đây bạn có thể xóa bỏ lối tắt của phần mềm hoặc thư mục của phần mềm và sau khi đã xóa bỏ thì phần mềm hay thư mục sẽ không còn xuất hiện trong Start menu nữa.

Tuy nhiên với ứng dụng thì không có tùy chọn này. Tôi sẽ giới thiệu sơ về kiều ghim các ứng dụng (lưu ý là ứng dụng Windows 10) vào Start menu và cả Taskbar, tất cả đều được cấu hình với một file có tên vedatamodel.edb và file này được nằm theo đường dẫn:

C:\Users\Tuan\AppData\Local\TileDataLayer\Database


Với Tuan là tên thư mục tài khoản người dùng và mỗi thư mục người dùng đều có một file như vậy. Nếu bây giờ bạn đổi tên, hoặc xóa hoặc di chuyển file này đi nơi khác trong win pe và khi khởi động lại vào Windows 10 hệ thống sẽ tự động tạo lại một file vedatamodel.edb mới, nó sẽ trông như thế này


Như vậy tất cả ứng dụng đều mất hết ngay cả dưới taskbar, thậm chí bạn có tìm trong Search cũng không có mà nếu có bạn cũng không thể nào chuột phải ghim được.

Như vậy bạn cần phải tìm một file vedatamodel.edb mới thay thế chứ không thể xóa bỏ file cũ được và file này bạn có thể lấy được bằng hai cách kích hoạt tài khoản Administrator hoặc tạo mới một tài khoản khác song song với tài khoản hiện có vì sau khi kích hoạt thì tài khoản mới nó sẽ không còn biểu tượng trong Start menu nữa.

Cách bỏ ghim biểu tượng của ứng dụng trong Start menu

Tôi sẽ làm ví dụ với biểu tượng của ứng dụng Windows Defender Security Center

Bước 1: Đổi tên thư mục ứng dụng

Truy cập đường dẫn C:\Windows\SystemApps tìm thư mục tên Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy bạn cần Take Ownership thư mục này trước sau đó đổi tên thư mục này ví dụ thêm dấu _ vào sauBước 2: Kích hoạt tài khoản Administrator

Chuột phải Startmenu chọn Computer Management truy cập Local Users and Groups > Users chuột phải tài khoản Administrator chọn Properties, bỏ dấu tích trong ô Account is disable


Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản Administrator

Đóng hộp thoại, sign out và log in bằng tài khoản Administrator, biểu tượng sẽ không còn xuất hiện trong Start menu


Bước 4: Thay thế tập tin vedatamodel.edb của tài khoản Administrator vào tài khoản đang sử dụng trong Windows.

Một khi đã kích hoạt tài khoản Administrator là ta đã có được vedatamodel.edb, việc còn lại rất đơn giản boot vào Win PE thay thế nó vào tài khoản đang sử dụngBước 5: Tắt tài khoản Administrator

Khởi động vào Windows bằng tài khoản hiện tại rồi vô hiệu hóa tài khoản Administrator là xong


Lứu ý 

Bạn nên xóa thư mục Adminstrator được sinh ra trong thư mục Users, truy cập Control Panel > System and Security > System > Advand system settings > User profiles > Setting chọn tài khoản Adminstrator bấm Delete.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức