Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 26 tháng 5, 2017 - KB4020102 cho Windows 10 Phiên bản 1703 (OS Build 15063.332)


Microsoft vừa phát hành bản cập nhật tích lũy KB4016871 dành cho Windows 10 phiên bản 1703 vào ngày 9 tháng 5, 2017. Bản cập nhật mới sẽ đẩy hệ điều hành lên xây dựng (OS Build OS Build 15063.332). Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố trong đó NTLM không thể tạo ra câu trả lời thử thách khi CredGuard được bật, NTLMv2 được sử dụng và không có thông tin mục tiêu nào được máy chủ cung cấp.
 • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer không tuân thủ chính sách "Gửi tất cả các trang web không có trong Danh sách Trang web Chế độ Doanh nghiệp đến Microsoft Edge" khi mở mục yêu thích. 
 • Khắc phục sự cố về Internet Explorer 11 trong đó người dùng không phải là người quản trị không thể cài đặt điều khiển ActiveX.
 • Khắc phục sự cố trong đó sau khi bắt đầu Dạng xem Tách, một số ứng dụng (Microsoft Edge, Hub, Cortana, v.v...) không còn nhận được dữ liệu nhập khi sử dụng nhiều màn hình.
 • Khắc phục sự cố với thanh cuộn không cần thiết trong hộp thoại nhà cung cấp thông tin đăng nhập, thanh cuộn này có thể ngăn cản việc sử dụng các trường khác khi hộp thoại có nhiều trường. 
 • Khắc phục sự cố trong đó, trong quá trình đặt lại Máy Ảo (VM), VM chuyển vào Phân trang Cấp độ Thứ hai (SLP) ngay cả khi có đủ bộ nhớ khả dụng cân bằng hơn trên máy chủ. 
 • Khắc phục sự cố trong đó một số phông chữ không phải Unicode (Courier, MS Sans Serif, v.v...) không hiển thị đúng các ký tự trên ngôn ngữ hệ thống một byte, không phải tiếng Latinh (tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái, tiếng Ả Rập, v.v...). Thay vào đó các sọc màu đen hoặc thành phần lạ khác sẽ xuất hiện. 
 • Khắc phục sự cố ứng dụng nhắn tin/SMS ngừng hoạt động khi cố gắng xóa tin nhắn. 
 • Khắc phục sự cố trong đó sau khi cài đặt Creators Update, đầu ra âm thanh thông qua bộ giải mã bên ngoài không còn hoạt động. 
 • Khắc phục sự cố trong đó IoT shell không thể giữ cho ứng dụng nền được theo dõi tiếp tục chạy. 
 • Khắc phục sự cố độ trễ cao khi sử dụng MIDI API Universal Windows Platform (UWP). 
 • Khắc phục sự cố trong đó PrintBRM không thể khôi phục các Cấu hình Hàng đợi In khi tên máy in giống nhau và cổng được đặt thành TỆP:. 
 • Khắc phục sự cố cài đặt proxy của mỗi người dùng không chuyển sang cài đặt proxy của máy tính. 
 • Khắc phục sự cố trong đó các ký tự không phải tiếng Anh hiển thị không chính xác trong các ứng dụng tìm cách tự ngắt dòng/thay thế bảng điều khiển hộp thư đến.
 • Khắc phục sự cố khi cố gắng đặt màn hình khóa mặc định bằng cách sử dụng Chính sách Nhóm sau, bạn không thấy được hình ảnh đã xác định trên màn hình khóa nhưng thấy hình ảnh được xác định trong Cài đặt trong cài đặt màn hình khóa.
 • Cấu hình Máy tính\Mẫu Quản trị\Panel Điều khiển\Cá nhân hóa\"Bắt buộc hình ảnh màn hình khóa mặc định cụ thể" 
Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update hoặc tải trực tiếp bản cập nhật thông qua trang web Microsoft Update Catalog

Phổ biến trong tuần

Tin Tức