Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 9 tháng 5, 2017 - KB4016871 cho Windows 10 Phiên bản 1703 (OS Build 10563.297)

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật tích lũy KB4016871 dành cho Windows 10 phiên bản 1703 vào ngày 9 tháng 5, 2017. Bản cập nhật mới sẽ đẩy hệ điều hành lên xây dựng (OS Build 15063.297).Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:
  • Khắc phục sự cố với thiết bị Surface Hub thức dậy khoảng 4 phút một lần sau hai giờ đầu tiên. 
  • Khắc phục sự cố trong đó autochk.exe có thể ngẫu nhiên bỏ qua kiểm tra ổ đĩa và không khắc phục lỗi, có thể dẫn đến mất dữ liệu.
  • Khắc phục sự cố trong đó người dùng Microsoft Edge trong các môi trường mạng không hỗ trợ đầy đủ tiêu chuẩn Mở Nhanh TCP có thể gặp sự cố khi kết nối với một số trang web. Người dùng có thể bật lại Mở Nhanh TCP trong about:flags.
  • Khắc phục sự cố với kết nối Bluetooth của Arc Touch mouse.
  • Các bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Edge, Internet Explorer, Cấu phần Microsoft Graphics, Máy chủ SMB của Windows, Windows COM, Microsoft Scripting Engine, nhân Windows, Windows Server và .NET Framework.
Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Microsoft Update Catalog

Bản cập nhật này sẽ thay thế cho bản cập nhật đã phát hành trước đó KB4016240

Phổ biến trong tuần

Tin Tức