Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn cài đặt lại ứng dụng Store trong Windows 10 Pro Lite Version 1703


Bạn đọc sau khi cài đặt Windows 10 bản Lite của tôi nếu muốn thêm lại ứng dụng Store để tải game và ứng dụng khác trong Store thì làm theo các bước hướng dẫn của tôi dưới đây.

1. Kích hoạt lại UAC để đăng nhập được tài khoản Microsoft

Mở Registry Editor (regedit.exe) điều hướng đến đường dẫn sau:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System


Chuột phải vào giá trị EnableLUA chọn Modify và sửa 0 thành 1


Đóng hộp thoại Regitry Editor, khởi động lại máy áp dụng thay đổi

2. Thêm ứng dụng Store

Tải file cài đặt WindowsStoreApp tại đây link mediafire. Giải nén WindowsStoreApp.rar ta được thư mục tên WindowsStoreAppTruy cập thư mục WindowsStoreApp

Chuột phải file SETUPCOMPLETE chọn Run as administrator


Đợi một lúc ứng dụng Store sẽ tự thêm lại


3. Đăng nhập tài khoản Microsoft

Mở Start menu truy cập Store


Trong ứng dụng chọn Sign in


Chọn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft


Điền email và mật khẩu của bạn sau đó bấm Sign in


Nếu muốn thay thế tài khoản thường bằng tài khoản Microsoft thì nhấn Next còn nếu chỉ muốn đăng nhập để tải ứng dụng chọn Just sign in to this app


Bây giờ bạn có thể tải ứng dụng và game bình thường sau khi đã đăng nhập Store


Bây giờ bạn có thể mở regytry đi đến đường dẫn cũ thay thế giá trị EnableLUA về lại thành 0 để tắt lại UAC hoặc để nguyên vậy cũng được.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức