Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn gỡ bỏ OneDrive trong Windows 10OneDrive (trước đây là SkyDrive, Windows Live SkyDrive và Windows Live Folders) là một đám mây lưu trữ, dịch vụ lưu trữ tập tin cho phép người dùng đồng bộ dữ liệu hoặc truy cập chúng từ trình duyệt web hoặc điện thoại. Người dùng có thể chia sẻ tập tin công cộng hoặc với danh bạ của họ, chia sẻ tập tin công cộng không yêu cầu truy cập tài khoản Microsoft. Nó là một phần của dịch vụ trực tuyến trước đây là Windows Live. Ngoài lưu trữ đám mây cá nhân, Microsoft cung cấp quản lý dữ liệu cho doanh nghiệp như OneDrive for Business.

> Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Connect trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Mixed Reality Portal trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ Cortana trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ trình duyệt Microsoft Edge trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ Windows Defender trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Wireless Display Media Viewer trong Windows 10
> Gỡ bõ ứng dụng hệ thống trong Windows 10, Version 1703 bằng bat scripts

Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng OneDrive bạn có thể gỡ bỏ nó đi vĩnh viễn. Các bạn cần lưu ý gỡ bõ vĩnh viễn là không thể cài lại được. Để an toàn các bạn nên tạo một đểm sao lưu hệ thống trước ví dụ


Bước 1: Gỡ bỏ ứng dụng trong Cmd

File cài đặt OneDrive có tên OneDriveSetup.exe và nó được lưu trong thư mục System32 với Win 32-bit (x86) và lưu trong thư mục SysWOW64 với Win 64-bit (x64) và để gỡ bỏ chúng ta chỉ cần copy đường dẫn đến file này vào Cmd và thêm một tham số /uninstall ngay sau nó là được

Win 32-bit (x86)


C:\Windows\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall


Hoặc rút gọn


%systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall


Win 64-bit (x64)


C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall


Hoặc rút gọn


%systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall
Bước 2: Gỡ bỏ gói package của OneDrive

Để đi tìm gói package của ứng dụng này chúng ta sẽ tìm trong registry theo đường dẫn dưới đây:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\PackagesKhóa Packages sẽ lưu tất cả các gói packages của hệ thống, nhưng trước hết bạn cần thay đổi quyền quản trị được khóa này vì khi bạn thay đổi quyền thì bạn thiết lập các khóa con dưới nó sẽ không bị từ chối đỡ phải mất công cấp quyền từng khóa. Chuột phải khóa Packages chọn Permissions...Trong hộp thoại Permissions for Packages click chuột vào Add trong hộp thoại Select Users or Groups click chuột vào Advanced chọn Find Now chọn tên tài khoản đang sử dụng trong Windows, bấm OK tiếp tục bấm OK


Tích vào ô Full Control và Read sau đó bấm Aplly áp dụng thay đổi


Khi cấp quyền xong bạn kéo xuống tìm khóa có tên sau:

Win 32-bit (x86)


Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Win 64-bit (x64)


Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Lưu ý: Với Windows 10 Version 1607, trở về trước thì mã hiệu build 10.0.15063.0 sẽ bị thay đổi


Tên của khóa cũng chính là tên của gói package (PackageName) của OneDrive, khi bạn tìm thấy mở rộng khóa ra sẽ có một khóa Owners con bạn chuột phải khóa con đó chọn Delete để xóa khóa con này đi, vì xóa đi thì bạn mới remove được trong Cmd.


Sau khi đã xóa khóa Owners bạn tắt Registry đi, tiếp tục chạy cmd bằng quyền administrator trong cmd copy lệnh sau để gõ bỏ:

Win 32-bit (x86)


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0Win 64-bit (x64)


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Sau khi remove xong OneDrive sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức và bạn cũng không cần phải khởi động lại máy.

Bước 3: Xóa biểu tượng được ghim vào File explorer


Trong dấu nhắc lệnh Cmd sử dụng lệnh dưới đây xóa bỏ khóa ứng dụng của nó trong Registry Editor

Win 32-bit (x86)


0reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /fWin 64-bit (x64)


reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f

reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f


Ngoài cách gỡ bỏ thủ công từng bước bạn có thể sử dụng tập tin bat giúp gỡ bỏ nhanh chóng với một click chuột.


Xem bài viết Gỡ bõ ứng dụng hệ thống trong Windows 10, Version 1703 bằng bat scripts

Phổ biến trong tuần

Tin Tức