Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn gỡ bỏ tính năng Device Lockdown trong Windows 10

Device Lockdown hay gọi là khóa thiết bị là tính năng chuyên sâu cung cấp khả năng kiểm soát đặc biệt với người sử dụng Windows, chủ yếu bằng cách hạn chế người sử dụng có thể tương tác với thiết bị. Có rất nhiều lý do sử dụng tính năng Device Lockdown chẳng hạn như bảo vệ những can thiệp sâu vào hệ thống, cung cấp tuỳ chỉnh được xác định, và tăng sự bào vệ của hệ thống....Áp dụng cho Windows 10 Aniversary Update Version 1607 trở về sau.

> Hướng dẫn gỡ bỏ tính năng Hyper-V trong Windows 10

Device Lockdown trong Windows 10 bao gồm 5 tính năng chính

  • Custom Logon
  • Keyboard Filter
  • Shell Launcher
  • Unbranded Boot
  • Unified Write Filter
Giới thiệu sơ lược về mỗi tính năng

Custom Logon

Custom Logon là tính năng cho phép quản trị viên có thể tắt màn hình Welcome hoặc màn hình Shutdown qua đó cũng bổ sung những tùy chỉnh kết hợp với Custom Logon có thể tắt các nút như nút nguồn, nút ngôn ngữ, nút Ease of Access..., Xem chi tiết > 

Yêu cầu Windows 10 phiên bản Education và Enterprise

Keyboard Filter

Bạn có thể sử dụng Keyboard Filter (lọc bàn phím) để chặn phím hoặc tổ hợp phím tắt không mong muốn. ví dụ như người dùng có thể sử dụng một số tổ hợp phím Windows như như Ctrl + Shift + Tab hoặc Ctrl + Alt + Delete để thay đổi hoạt động của thiết bị đang chạy chuyển sang khóa màn hình hoặc sử dụng trình quản lý tác vụ để đóng một ứng dụng đang chạy. Điều này có thể không mong muốn nếu thiết bị của bạn đang sử dụng cho mục đích chuyên dụng. Xem chi tiết >

Yêu cầu Windows 10 phiên bản Education và Enterprise

Shell Launcher

Xem chi tiết > 

Yêu cầu Windows 10 phiên bản Education và Enterprise

Unbranded Boot

Bạn có thể ngăn chặn các yếu tố trong màn hình khởi động bao gồm logo, đèn báo và thông báo trạng thái khi bấm nút nguồn để windows khởi động hoặc tiếp tục (Starting or Resume). Bạn cũng có thể ngăn chặn màn hình bị lỗi khi Windows gặp lỗi không thể khôi phục. Tính năng này được gọi là Unbranded Boot hay khởi động bỏ nhãn. Xem chi tiết >

Yêu cầu Windows 10 các phiên bản Pro, Education và Enterprise

Unified Write Filter

Xem chi tiết >

Yêu cầu Windows 10 phiên bản Education và Enterprise


Quan trọng: Một khi đã gỡ bỏ các tính năng này ra khỏi hệ thống bạn sẽ không cài lại được. Để an toàn các bạn nên tạo một đểm sao lưu hệ thống trước ví dụ


Để gỡ bỏ những tính năng đã giới thiệu ở trên trong nhóm Device Lockdown chúng ta sẽ gỡ bỏ gói tính năng tương ứng. Và tìm gói package của những tính năng này chúng ta sẽ tìm trong Registry Editor theo đường dẫn dưới đây:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\PackagesKhóa Packages sẽ lưu tất cả các gói packages của hệ thống, nhưng trước hết bạn cần thay đổi quyền quản trị được khóa này vì khi bạn thay đổi quyền thì bạn thiết lập các khóa con dưới nó sẽ không bị từ chối đỡ phải mất công cấp quyền từng khóa. Chuột phải khóa Packages chọn Permissions...


Trong hộp thoại Permissions for Packages click chuột vào Add trong hộp thoại Select Users or Groups click chuột vào Advanced chọn Find Now chọn tên tài khoản đang sử dụng trong Windows, bấm OK tiếp tục bấm OK


Tích vào ô Full Control và Read sau đó bấm Aplly áp dụng thay đổi


Khi cấp quyền xong bạn kéo xuống tìm các khóa tương ứng với tính năng dưới đây:

Win 32-bit

Custom Logon


Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Keyboard Filter


Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Shell Launcher


Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Unbranded Boot


Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Unified Write Filter


Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Win 64-bit:

Custom Logon


Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Keyboard Filter


Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Shell Launcher


Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Unbranded Boot


Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Unified Write Filter


Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Lưu ý: Với Windows 10 Version 1607, trở về trước thì mã hiệu build 10.0.15063.0 sẽ bị thay đổi. Tên của khóa cũng chính là tên của gói package (PackageName) của tính năng, khi bạn tìm thấy mở rộng khóa ra sẽ có một khóa Owners con bạn chuột phải khóa con đó chọn Delete để xóa khóa con này đi, vì xóa đi thì bạn mới remove được trong cmd.


Sau khi đã xóa khóa Owners bạn tắt Registry đi, tiếp tục chạy cmd bằng quyền administrator, trong cmd sử dụng các lệnh sau đây để gỡ bỏ các gói tương ứng:

Win 32-bit:

Custom Logon


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Keyboard Filter


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Shell Launcher


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Unbranded Boot


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Unified Write Filter


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Win 64-bit

Custom Logon


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Keyboard Filter


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Shell Launcher


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Unbranded Boot


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Unified Write Filter


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Lưu ý phải copy từng lệnh một xong lệnh này mới copy lệnh tiếp theo.Nhấn N bỏ qua yêu cầu khởi động máy và copy tiếp lệnh tiếp theo cho đến khi hoàn tất


Để tắt hiển thị các tính năng trong hộp thoại Windows Features bạn cần gỡ bỏ thêm một gói package nữa có tên

Win 32-bit


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Win 64-bit


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd~~10.0.15063.0


Trước khi gỡ bỏ gói package này bạn cũng phải xóa khóa Owners tương ứng của khóa trong Registry Editor.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức