Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn gỡ bỏ tính năng Hyper-V trong Windows 10

Hyper-V là công nghệ ảo hóa thế hệ mới của Microsoft, dựa trên nền tảng hypervisor hỗ trợ cho cả máy chủ 32-bit và 64-bit, nhưng hiệu quả cao hơn khi dùng cho máy chủ 64-bit. Công nghệ Hyper-V mang đến cho người dùng (chủ yếu là doanh nghiệp) một nền tảng ảo hóa mạnh và linh hoạt, có khả năng mở rộng, tính tin cậy và sẵn sàng cao. Đặc biệt, Hyper-V giúp đáp ứng nhu cầu ảo hóa mọi cấp độ cho môi trường doanh nghiệp. Ngoài ra, người dùng không cần phải mua thêm bất cứ phần mềm nào khi muốn nâng cấp hoặc khai thác các tính năng ảo hóa của server.


Hyper-V mặc định sẽ có sẵn trong Windows Server và các hệ điều hành Windows phổ thông tùy theo mỗi phiên bản Windows mà Hyper-V được tích hợp hay không. Trong Windows 10, Hyper-V chỉ có sẵn cho các phiên bản Pro, Education và Enterprise

Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng tính năng này bạn có thể gỡ bỏ nó đi, lưu ý gỡ bõ vĩnh viễn là không thể cài lại được. Tuy nhiên Microsoft làm ẩn tính năng không cho phép bạn gỡ bỏ ra khỏi hệ thống mà chỉ cho phép bạn tắt tính năng này trong hộp thoại Windows Features. Tính năng này mặc định chưa được kích hoạt, nếu bạn muốn sử dụng máy ảo bạn phải bật nó lên bằng cách tích vào ô Hyper-V.


Để an toàn các bạn nên tạo một đểm sao lưu hệ thống trước ví dụ


Để gỡ bỏ Hyper-v chúng ta cần gỡ bõ gói package của nó bằng cách sử dụng DISM với tùy chọn remove-package trong cmd hoặc trong powershell. Tên gói package của ứng dụng hoặc tính năng được cấu hình trong Registry Editor. Để đi tìm gói package chúng ta sẽ tìm trong registry theo đường dẫn dưới đây:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\PackagesKhóa Packages sẽ lưu tất cả các gói packages của hệ thống, nhưng trước hết bạn cần thay đổi quyền quản trị được khóa này vì khi bạn thay đổi quyền thì bạn thiết lập các khóa con dưới nó sẽ không bị từ chối đỡ phải mất công cấp quyền từng khóa. Chuột phải khóa Packages chọn Permissions...


Trong hộp thoại Permissions for Packages click chuột vào Add trong hộp thoại Select Users or Groups click chuột vào Advanced chọn Find Now chọn tên tài khoản đang sử dụng trong Windows, bấm OK tiếp tục bấm OK


Tích vào ô Full Control và Read sau đó bấm Aplly áp dụng thay đổi.


Khi cấp quyền xong bạn kéo xuống tìm các khóa có tên sau đây:

Win 32-bit:


HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0
HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Win 64-bit


HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Lưu ý: Với Windows 10 Version 1607, trở về trước thì mã hiệu build 10.0.15063.0 sẽ bị thay đổi


Tên của khóa cũng chính là tên của gói package (PackageName) của tính năng hay ứng dụng, khi bạn tìm thấy mở rộng khóa ra sẽ có một khóa Owners con bạn chuột phải khóa con đó chọn Delete để xóa khóa con này đi, vì xóa đi thì bạn mới remove được trong cmd.


Sau khi đã xóa các khóa Owners bạn tắt Registry đi, tiếp tục chạy cmd bằng quyền administrator trong cmd copy lần lượt từng lệnh sau để gơ bỏ 27 gói package:

Win 32-bit:


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0


Win 64-bit:


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0
Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Lưu ý phải copy từng lệnh một xong lệnh này mới copy lệnh tiếp theo. Nhấn N bỏ qua bước khởi động máy.


Khi đã gỡ xong đủ 29 gói package, khởi động lại máy và Hyper-V sẽ được gõ bỏ vĩnh viễn khỏi hệ thống và sẽ không còn xuất hiện trong hộp thoại Windows Features nữa.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức