Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 13 tháng 6, 2017 - KB4022725 cho Windows 10 Phiên bản 1703 (OS Build 15063.413 và 15063.414)


Microsoft vừa phát hành bản cập nhật tích lũy KB4022725 dành cho Windows 10 phiên bản 1703 vào ngày 13 tháng 6, 2017. Bản cập nhật mới sẽ đẩy hệ điều hành lên xây dựng (OS Build 15063.413 và 15063.414). Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:
  • Khắc phục sự cố trong đó người dùng có thể cần nhấn phím cách để bỏ qua màn hình khóa trên máy tính chạy Windows 10 để đăng nhập, ngay cả sau khi đăng nhập đã được xác thực bằng cách sử dụng thiết bị tương hợp.
  • Khắc phục sự cố với hoạt động chậm của tường lửa đôi khi dẫn đến hết thời gian cho hoạt động dọn dẹp của Surface Hub. 
  • Khắc phục sự cố với tình huống tương tranh ngăn không cho tính năng trả lời thông báo trên nhiều thiết bị của Cortana hoạt động; người dùng sẽ không thể sử dụng bộ tính năng kích hoạt cửa sổ thông báo từ xa.  
  • Khắc phục sự cố trong đó tính năng Privacy Separator của Điểm Truy nhập Không dây không chặn giao tiếp giữa các thiết bị không dây trên mạng con cục bộ. 
  • Khắc phục sự cố trên thiết bị Surface Hub trong đó việc sử dụng mực có thể gây gián đoạn trong dấu vết chạm có thể dẫn đến gián đoạn mực từ bút. 
  • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer 11 có thể bỏ qua chính sách "Gửi tất cả các trang web không có trong Danh sách Trang web Chế độ Doanh nghiệp đến Microsoft Edge" khi mở liên kết Mục yêu thích.
  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ và Internet Explorer.
  • Các bản cập nhật bảo mật cho nhân Windows, Microsoft Windows PDF, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Microsoft Uniscribe, Device Guard, Internet Explorer, Windows Shell và Microsoft Edge. 
Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang Microsoft Update Catalog. Sau khi bản cập nhật này được cài đặt, mã hiệu build sẽ là 15063.413 (cho tất cả các thiết bị Windows 10 trừ Mobile và IoT) hoặc 15063.414 (đối với Mobile và IoT).

Phổ biến trong tuần

Tin Tức