Tìm kiếm ↓↓↓

SQLite Database Browser Portable Repack v3.9.1


SQLite Database Browser hay còn được gọi với tên DB Browser for SQLite là một công cụ mã nguồn mở, được thiết kế trực quan và chỉnh sửa các tệp cơ sở dữ liệu tương thích với SQLite. Đây là công cụ dành cho người dùng và nhà phát triển muốn tạo ra cơ sở dữ liệu, tìm kiếm và chỉnh sửa dữ liệu. Nó sử dụng một giao diện giống như bảng tính quen thuộc, và bạn không cần phải học những lệnh SQL phức tạp.

Phần mềm bao gồm một số chức năng chính sau đây:
  • Tạo và nén các tệp cơ sở dữ liệu
  • Tạo, xác định, chỉnh sửa và xóa bảng
  • Tạo, xác định và xóa các chỉ mục
  • Duyệt, chỉnh sửa, thêm và xóa các bản ghi
  • Tìm kiếm hồ sơ
  • Nhập và xuất bản ghi dưới dạng văn bản
  • Nhập và xuất các bảng sang tệp CSV
  • Nhập và xuất cơ sở dữ liệu đến các tệp kết xuất SQL
  • Phát hành các truy vấn SQL và kiểm tra kết quả
  • Kiểm tra bản ghi của tất cả các lệnh SQL do ứng dụng


Phiên bản: 3.9.1
Nền tảng: Windows
Loại: Portable chạy ngay không cần cài đặt.

Một tính năng mà người dùng Windows 10 hay sử dụng nhất là sử dụng phần mềm SQLite Database Browser chỉnh sửa các tập tin data được nén lại ví dụ như StateRepository-Machine.srd, wpndatabase.db,...


Phổ biến trong tuần

Tin Tức