Tìm kiếm ↓↓↓

Cách chặn Windows tự động cài ứng dụng mặc định khi tạo tài khoản người dùng mới


Thông thường khi bạn tạo tài khoản mới bạn sẽ thấy Windows sẽ tự động cài lại tất cả các ứng dụng mặc định nếu thư mục cài đặt của ứng dụng còn lưu trong hệ thống. Cụ thể ứng dụng mặc định của Windows 10 được chia thành hai loại ứng dụng WindowsApps có thể tại từ Store và ứng dụng hệ thống SystemApps. Như vậy nếu bạn muốn chặn Windows tự động cài ứng dụng mặc định khi bạn tạo tài khoản người dùng mới bạn có thể làm theo phương pháp sau:

1. Chặn Windows cài đặt ứng dụng WindowsApps


Nếu bạn muốn chặn Windows cài đặt ứng dụng WindowsApp bạn có thể gỡ bỏ gói cài đặt mặc định của ứng dụng mà bạn không muốn cài cho tài khoản mới. Ví dụ để gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng 3D Builder chúng ta sẽ sử dụng lệnh sau:


Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.3DBuilder_13.0.10349.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe


Xem bài viết Hướng dẫn tạo batch file gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng mặc định thuộc nhóm Windows Store

Như vậy khi bạn đã gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng nào thì ứng dụng đó sẽ không được tự động cài đặt cho tài khoản mới được nữa.

LƯU Ý: Việc gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng mặc định không ảnh hưởng đến ứng dụng đã được cài đặt. Trong trường hợp ứng dụng đã gỡ bỏ từ trước nếu muốn cài lại thì vào Store tải lại ứng dụng.

2. Chặn Windows cài đặt ứng dụng SystemApps


Không giống như ứng dụng WindowsApps, bạn không thể gỡ bỏ ứng dụng thuộc nhóm SystemApps, nếu bạn cố gắng gỡ hoặc xóa thì ứng dụng sẽ không sử dụng được cho tài khoản hiện tại của bạn. Trong trường hợp nếu bạn muốn gỡ bạn có thể tham khảo bài viết Phát hành công cụ Windows 10 Tweaker sử dụng trong Windows 10. hoặc xem thêm các bài viết trong chuyên mục Quản lý về cách gỡ bỏ ứng dụng hệ thống.

Gói cài đặt của nhóm ứng dụng SystemApps được lưu ở hai nơi thứ nhất chủ yếu được lưu trong thư mục SystemApps theo đường dẫn C:\Windows và thư hai được lưu ngay trong thư mục Windows của ổ C ví dụ như ứng dụng Setings, ứng dụng Wireless Display Media Viewer...

Như vậy nếu bạn muốn chặn Windows cài đặt ứng dụng SystemApps khi tạo tài khoản người dùng mới cách đơn giản nhất là bạn tạm khóa ứng dụng bằng cách đổi tên hoặc di chuyển thư mục cài đặt ứng dụng đi nơi khác, ví dụ như hình minh họa trên bạn có thể đổi tên thư mục cài đặt của ứng dụng Cornect bằng cách thêm dấu _ ngay sau tên thư mục ứng dụng. Yêu cầu bạn phải TakeOwnership thư mục này trước.

Cuối cùng khi đã tạo và đăng nhập bằng tài khoản người dùng mới bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản hiện tại di đổi tên hoặc di chuyển thư mục cài đặt ứng dụng về vị trí cũ là xong.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức