Tìm kiếm ↓↓↓

Cách chuyển đổi ổ đĩa MBR sang GPT bằng công cụ MBR2GPT trong Windows 10

Như các bạn đã biết MBR và GPT là hai kiểu cấu trúc khác nhau của ổ đĩa. Trên một đĩa MBR, bạn có thể tạo tối đa bốn phân vùng chính hoặc ba phân vùng chính cộng với một phân vùng mở rộng. Nếu bạn muốn tạo nhiều phân vùng chính cho các loại dữ liệu khác nhau, bạn phải sử dụng đĩa GPT. Do vậy, bạn cần chuyển đổi cấu trúc từ MBR sang GPT. Nếu bạn đã cài đặt hoặc nâng cấp lên Windows 10 Version 1703 thì công cụ MBR2GPT.exe sẽ là sự lựa chọn của bạn.


Công cụ MBR2GPT trong Windows 10, Version 1703 trở về sau


Khi đề cập đến công cụ này, rất nhiều bạn có thể không quen thuộc. MBR2GPT.exe là một công cụ dòng lệnh nằm trong thư mục System32. Với nó, bạn có thể chuyển đổi cấu trúc ổ đĩa của hệ điều hành Windows 10 từ MBR (cho Legacy BIOS) sang kiểu cấu trúc GPT (cho UEFI) một cách có hiệu quả và không xóa dữ liệu trên đĩa hoặc phải cài đặt lại Windows 10. Bạn có thể chạy công cụ này trong Windows Preinstallation Environment (Windows PE), cũng như chạy trực tiếp trong Windows 10.


Nếu Windows 10 đang cài đặt trong ổ đĩa MBR có chứa các phân vùng được mã hóa bởi BitLocker, MBR2GPT.exe vẫn còn hữu ích để chuyển đổi ổ đĩa sang GPT miễn là sự bảo vệ đã bị treo (tạm ngưng bảo vệ BitLocker). Ngoài ra bạn được phép sử dụng công cụ này để chuyển đổi ổ đĩa lưu hệ điều hành chạy các phiên bản trước của Windows 10, bao gồm cả phiên bản 1507, 1511 và 1607 với điều kiện phải chạy công cụ từ Windows 10 Version 1703 hoặc cao hơn và sau đó thực hiện chuyển đổi ngoại tuyến từ Windows PE (hướng dẫn ở cuối bài)


Làm thế nào để chuyển đổi MBR sang GPT với MBR2GPT?


Như đã đề cập ở đầu bạn có thể chạy công cụ này trong Windows Preinstallation Environment (Windows PE), cũng như chạy trực tiếp trong Windows 10. Như vậy sẽ có hai phương pháp chuyển đổi, dưới đây tôi sẽ đi vào chi tiết từng phương pháp cho bạn đọc dễ hiểu.


Phương pháp 1: Chạy công cụ MBR2GPT.exe trực tiếp trong hệ điều hành


Yêu cầu: Hệ điều hành đang chạy phải là Windows 10, Version 1703


Mục đích:


  1. Chuyển đổi ổ đĩa đang cài đặt Windows 10, Version 1703 64-Bit từ Mbr sang Gpt và sau đó khởi động lại máy vào BIOS bật chế độ Firmware sang UEFI Boot.

  2. Chuyển đổi ổ đĩa khác không chạy hệ điều hành hoặc đang chạy hệ điều hành Windows 10 nhưng không phải Windows 10 đang cài đặt trong máy. Ví dụ bạn có thể tháo ổ cứng của máy tính khác đang chạy Windows 10 gắn vào máy tính đang chạy Windows 10, Version 1703 để chuyển đổi.

Đầu tiên cần xác định ổ đĩa đang cài đặt Windows 10, Version 1703 bằng cách sử dụng trình quản lý đĩa


Hoặc bạn cũng có thể sử dụng công cụ DISKPART trong dấu nhắc lệnh


Như vậy ổ đĩa cần chuyển đổi là ổ đĩa 0. Bạn hãy để ý lúc này ổ đĩa đang cài Windows 10 có cấu trúc Mbr và bây giờ bạn chuyển nó sang cấu trúc Gpt thì bạn làm như sau: Trong dấu nhắc lệnh gõ lệnh sau:


mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS


Với 0 là ký tự ổ đĩa cần chuyển đổi. Đợi một lúc cho quá trình chuyển đổi được hoàn thành


Sau khi chuyển đổi thành công. bạn có thể kiểm tra lại bằng DISKPART, bạn hãy để ý dưới chữ Gpt nếu có dấu (*) là đã chuyển đổi thành công.


Hoặc bạn cũng có thể kiểm tra bằng powershell bằng lệnh sau:


Get-Disk | ft -Auto


Kết quả:


Trường hợp nếu bạn muốn chuyển đổi một ổ đĩa khác thì sẽ sử dụng lệnh sau:


mbr2gpt /convert /disk:n


Với n là ký tự ổ đĩa muốn chuyển đổi. Ví dụ


Bây giờ kiểm tra lại bằng trình quản lý đĩa bạn sẽ thấy có sự thay đổi so với lúc chưa chuyển đổi cụ thể hệ thống sẽ tự tạo phân vùng EFI Boot mới dung lượng 100 Mb và phân vùng Boot của tên System Reserved sẽ chuyển sang phân vùng chứa WindowsRE. Vì phân vùng này lúc đầu vừa chứa Boot vừa chứa WindowsRE


QUAN TRỌNG: Sau khi đã chuyển đổi khi khởi động lại máy bạn phải chuyển chế độ legacy BIOS Boot sang chế độ UEFI Boot thì Windows mới tiếp tục Boot được.

Phương pháp 2: Chuyển đổi cho máy tính đang cài đặt Windows 10 với version cũ từ 1607 trở về trước.

Yêu cầu: Sử dụng bộ cài  Windows 10, Version 1703 hoặc WindowsPE Version 1703

Mục đích: 
  1. Chuyển đổi ổ đĩa từ Mbr sang Gpt cho máy tính đang chạy Windows 10 64-bit có version cũ hơn và sau đó khởi động lại máy vào BIOS bật chế độ Firmware sang UEFI Boot.
  2. Chuyển đổi ổ đĩa từ Mbr sang Gpt cho máy tính muốn cài lại Windows 10 64-bit
  3. Chuyển đổi ổ đĩa đang cài đặt Windows 10 64-bit Version 1703 từ Mbr sang Gpt và sau đó khởi động lại máy vào BIOS bật chế độ Firmware sang UEFI Boot.
  4. Chuyển đổi ổ đĩa khác không chạy hệ điều hành hoặc đang chạy hệ điều hành Windows 10 nhưng không phải Windows 10 đang cài đặt trong máy. Ví dụ bạn có thể tháo ổ cứng của máy tính khác đang chạy Windows 10 gắn vào máy tính đang chạy Windows 10, Version 1703 để chuyển đổi.
Cách thực hiện:

Sử dụng bộ cài Windows 10, Version 1703 từ thiết bị boot ngoài khi đến màn hình chọn ngôn ngữ cài đặt bấm tổ hợp phím Shift+F10 chạy Command Prompt, đầu tiên cần xác định ổ đĩa cần chuyển đổi bằng công cụ DISKPART


Như vậy ổ đĩa cần chuyển đổi là ổ đĩa 0. Bạn hãy để ý lúc này ổ đĩa có cấu trúc Mbr và bây giờ bạn chuyển nó sang cấu trúc Gpt thì bạn làm như sau: Trong dấu nhắc lệnh gõ lệnh sau:


mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS


hoặc bạn cũng có thể bỏ tham số /allowFullOS đi cũng được viết thành


mbr2gpt /convert /disk:0


Với 0 là ký tự ổ đĩa cần chuyển đổi. Đợi một lúc cho quá trình chuyển đổi được hoàn thành


Sau khi chuyển đổi thành công. bạn có thể kiểm tra lại bằng DISKPART, bạn hãy để ý dưới chữ Gpt nếu có dấu (*) là đã chuyển đổi thành công.


Trường hợp nếu bạn muốn chuyển đổi một ổ đĩa khác thì sẽ sử dụng lệnh sau:


mbr2gpt /convert /disk:n


Với n là ký tự ổ đĩa muốn chuyển đổi. Ví dụ


Nếu tiếp tục quá trình cài đặt đến màn hình chọn phân vùng ổ đĩa bạn sẽ thấy có sự thay đổi so với lúc chưa chuyển đổi cụ thể hệ thống sẽ tự tạo phân vùng EFI Boot mới dung lượng 100 Mb và phân vùng Boot của tên System Reserved sẽ chuyển sang phân vùng chứa WindowsRE. Vì phân vùng này lúc đầu vừa chứa Boot vừa chứa WindowsRE.


Đến đây bạn có thể khởi động lại máy hoặc tiếp tục quá trình cài đặt Windows. Như vậy sau bài này bạn rút ra được kết luận ở những điểm sau đây:

1. Bắt đầu từ Windows 10, Version 1703 đã được tích hợp sẵn công cụ MBR2GPT thực hiện chuyển đổi ổ đĩa MBR sang GPT
2. Công cụ chuyển đổi không mất dữ liệu
3. Có thể chuyển đổi trực tiếp  trong Windows 10, Version 1703 hoặc thông qua bộ cài Windows 10 Version 1703 trở về sau
4. Lệnh chuyển đổi và ký tự của ổ đĩa cần chuyển đổi
5. Máy tính phải hỗ trợ chế độ UEFI Boot nếu như muốn chuyển đổi ổ đĩa đang cài đặt Windows 10 sang cấu trúc Gpt

Phổ biến trong tuần

Tin Tức