Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 12 tháng 7, 2017 - KB4025342 cho Windows 10 Phiên bản 1703 (OS Build 15063.483)


Microsoft vừa phát hành bản cập nhật tích lũy KB4025342 dành cho Windows 10 phiên bản 1703 vào ngày 11 tháng 7, 2017 giờ Mỹ. Bản cập nhật mới sẽ đẩy hệ điều hành lên xây dựng (OS Build 15063.483). Bản cập nhật bảo mật này bao gồm rất nhiều bản vá lỗi và cải tiến về chất lượng. Không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:
 • Khắc phục sự cố đã được giới thiệu trong KB4022716 trong đó Internet Explorer 11 có thể đóng bất ngờ khi bạn truy cập một số trang web.
 • Khắc phục sự cố để cải thiện khả năng hỗ trợ của MediaCreationTool.exe cho các trường hợp Thiết lập Tourniquet.
 • Khắc phục sự cố với CoreMessaging.dll có thể khiến ứng dụng 32 bit bị lỗi trên HĐH Windows phiên bản 64 bit.
 • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng WPF hoặc Visual Studio có thể chấm dứt bất ngờ (dừng phản hồi, sau đó bị lỗi) khi chạy trên máy đã bật bút và/hoặc cảm ứng sử dụng Windows 10 Creators Update.
 • Khắc phục sự cố khiến hệ thống bị lỗi khi một số thiết bị USB bị tháo ra trong lúc hệ thống đang ở chế độ ngủ.
 • Khắc phục sự cố với hướng màn hình ngừng hoạt động sau quá trình chuyển đổi đóng nắp và mở nắp.
 • Khắc phục sự cố khiến hình ảnh .jpx và .jbig2 ngừng hiển thị trong tệp PDF.
 • Khắc phục sự cố trong đó người dùng không thể nâng cấp thành Người quản trị thông qua hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC) khi sử dụng thẻ thông minh.
 • Khắc phục sự cố trong đó dữ liệu nhập bằng tính năng chữ viết tay tiếng Hàn Quốc bỏ mất ký tự cuối cùng trong một từ hoặc di chuyển ký tự đó sang dòng tiếp theo sai cách.
 • Khắc phục sự cố với một tình huống tương tranh giữa Trình quản lý Danh mục App-V và Dịch vụ Chuyển vùng Hồ sơ. Khóa đăng ký mới hiện khả dụng để kiểm soát khoảng thời gian chờ cho Trình quản lý Danh mục App-V, cho phép bất kỳ Dịch vụ Chuyển vùng Hồ sơ bên thứ ba nào hoàn tất.
 • Khắc phục sự cố trong đó các tùy chọn điều khiển trong ứng dụng Win32 thỉnh thoảng không hiển thị chính xác khi được bắt đầu từ script đăng xuất sử dụng chính sách "chạy script tắt hiển thị" được mô tả trong https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms811629.aspx.
 • Bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Windows Search, nhân Windows, Windows shell, Microsoft Scripting Engine, Windows Virtualization, Kết nối mạng Trung tâm dữ liệu, Windows Server, Windows Storage và Hệ thống Tệp, Cấu phần Microsoft Graphics, trình điều khiển chế độ nhân Windows, ASP.NET, Microsoft PowerShell và .NET Framework.
Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang Microsoft Update Catalog. Sau khi bản cập nhật này được cài đặt, mã hiệu build sẽ là 15063.483 cho tất cả các thiết bị Windows 10 phiên bản 1703.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức