Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn sửa lỗi thường gặp liên quan đến tài khoản người dùng tại màn hình đăng nhập

Bài viết này tôi sẽ tổng hợp những lỗi thường xảy ra liên quan tới tài khoản người dùng Windows. Tài khoản ở đây có thể là tài khoản cục bộ hay tài khoản thuộc tổ chức và tài khoản Microsoft. Những lỗi thường xảy ra có thể liệt kê như: không đăng nhập được vì quên mật khẩu, tài khoản đang bị vô hiệu hóa, hay tài khoản bị mất quyền quản trị.

Cách sửa những lỗi đã nêu ở trên tại màn hình đăng nhập chúng ta phải mở được dấu nhắc lệnh cmd (Command Prompt) và sau đó sử dụng các lệnh trong cmd để sửa tất cả những lỗi liên quan. Nhưng để gọi được cmd chúng ta phải thay thế lệnh gọi nút trợ năng Ease of Access bằng cmd. Ở đây có hai cách

Phương pháp 1: Nếu đang đăng nhập vào máy tính

Xem bài viết Thay nút trợ năng Ease of Access bằng nút command prompt trên màn hình đăng nhập

Phương pháp 2: Nếu không thể đăng nhập vào máy tính

1. Sử dụng bộ cài Windows

Trường hợp này chúng ta phải sử dụng đến bộ cài Windows như usb hoặc đĩa dvd, ổ đĩa cứng có thể sử dụng bộ cài boot được. Lưu ý sử dụng Windows nào cũng được miễn là có thể boot được và nếu máy tính có chế boot UEFI phải sử dụng bộ cài 64-bit.

Như ví dụ dưới đây tôi sẽ sử dụng bộ cài Windows 7, khi đến màn hình chọn ngôn ngữ bấm tổ hợp phím Shift+F10 gọi cmd.exe


Trong cmd gõ regedit để mở trình quản lý Registry Editor, khi mở được nhấp chuột vào khóa HKEY_LOCAL_MACHINE tiếp tục di chuột mở tab File chọn Load Hive...trong hộp thoại Load Hive tìm đường dẫn đến thư mục Config của ổ đĩa đang cài Windows thường là C:\Windows\System32. Trong thư mục Config tìm file SOFTWARE chọn Open


Trong ô Key Name đặt cho nó một cái tên nào đó ví dụ như Tuan


Mở rộng khóa Tuan này ra tìm đến khóa có tên Image File Execution Options theo đường dẫn ví dụ

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\Tuan\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Chuột phải khóa Image File Execution Options chọn New > Key để thêm một khóa con nằm dưới nó


Đặt tên cho khóa mới là utilman.exe, tiếp tục bên phải của khóa utilman.exe chuột phải chọn New > String Value đặt tên cho giá trị là Debugger, tiếp tục chuột phải vào giá trị Debugger chọn Modify... trong ô Valua data điền cmd xong bấm OK hoàn thành.


Khi tạo mới xong nhấp chuột vào khóa Tuan, tiếp tục di chuyển chuột tới tab File chọn Unload Hive... để đóng khóa này lại


Khởi động lại máy tính bây giờ tại màn hình đăng nhập bạn có thể mở nhanh cmd bằng tổ hợp phím tắt Windows+U hoặc nhấp chuột vào nút trợ năng Ease of Access


2. Sử dụng WinPE

Sử dụng đĩa hoặc usb có chứa WinPE boot vào WinPE còn cách làm cũng tương tự như với bộ cài Windows


Ngoài cách mở Registry Editor để thêm thủ công bạn có thể sử dụng cmd thêm trực tiếp bằng 3 lệnh sau đây áp dụng cho sử dụng bộ cài Windows hay WinPE


reg load HKLM\Tuan C:\Windows\System32\config\SOFTWARE

reg add "HKLM\Tuan\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\utilman.exe" /v "Debugger" /t REG_SZ /d "cmd" /f

reg unload HKLM\Tuan
Trước khi đi vào phần sửa lỗi liên quan đến tài khoản người dùng bạn cần nhớ những lệnh được liệt kê dưới đây

1. Xem tài khoản đang đăng nhập


echo %username%


2. Xem tất cả tài khoản hiện có


wmic useraccount where domain='%computername%' get name,status


3. Xem tài khoản đã kích hoạt


wmic useraccount where status='ok' get name


4. Xem tài khoản bị vô hiệu hóa


wmic useraccount where status='degraded' get name


5. Thêm tài khoản


net user "username" /add


6. Thêm tài khoản & mật khẩu:


net user "username" "password" /add


7. Thêm tài khoản vào nhóm Administrators


net localgroup administrators "username" /add


8. Xóa tài khoản khỏi nhóm Administrators


net localgroup administrators "username" /del


9. Thêm tài khoản vào nhóm Standard


net localgroup users "username" /add


10. Xóa tài khoản khỏi nhóm Standard


net localgroup users "username" /del


11. Thêm tài khoản vào nhóm Guests


net localgroup guests "username" /add


12. Xóa tài khoản khỏi nhóm Guests


net localgroup guests "username" /del


13. Đổi mật khẩu


net user "username" *


14. Xóa mật khẩu:


net user "username" ""


15. Kích hoạt tài khoản đang bị vô hiệu hóa


net user "username" /active:yes

hoặc

wmic useraccount where name='username' set disabled=fasle


16. Vô hiệu hóa tài khoản đang được kích hoạt


net user "username" /active:no

hoặc

wmic useraccount where name='username' set disabled=true


17. Xóa tài khoản


net user "username" /del


Lưu ý:
  • Mục 1 xem tài khoản đang đăng nhập cứ để nguyên lệnh echo %username%
  • Từ những mục sau chữ username đại diện cho tên mà bạn muốn thêm hoặc xóa
  • Nếu tên liền nhau thì có thể bỏ dấu "" ví dụ Tuan bạn có thể để là Tuan hoặc "Tuan" đều được nhưng Nguyen Tuan thì bắt buộc phải đặt trong dấu "" là "Nguyen Tuan"
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần sửa lỗi

Nhóm tài khoản cục bộ (Local Account)

Tài khoản cục bộ là những tài khoản mặc định có tên (Administrator, DefaultAccount và Guest) hoặc được tạo mới. Dưới đây là những lỗi phát sinh và phương pháp khắc phục. Trước hết bạn cần biết bạn đang sử dụng cmd bằng tài khoản nào, bạn có thể gõ echo %username% và mặc định nó luôn là tài khoản có tên SYSTEM.


Lỗi mật khẩu không đúng


Đầu tiên bạn phải biết chính xác tên của tài khoản vì đôi khi có thể bạn đã đổi tên ví dụ như lúc bạn tạo mới lấy tên Admin nhưng bạn lại đổi tên nó thành Blogthuthuatwin10 thì tên mà bạn vừa đổi chỉ là tên hiển thị còn tên thật vẫn là tên bạn đã tạo mới có tên Admin.

Bằng cách sử dụng một trong các mục 2, 3, và 4 đã liệt kê ở trên bạn sẽ biết được tên chính xác của tài khoản như ví dụ sử dụng mục 3 lệnh sẽ là wmic useraccount where status='ok' get name.


Như vậy với lỗi sai mật khẩu bạn có thể sử dụng một trong các mục: 13 đổi mật khẩu hoặc 14 xóa mật khẩu.


Lỗi tài khoản bị vô hiệu hóa


Phương pháp khắc phục: sử dụng mục 15 kích hoạt tài khoản đang bị vô hiệu hóa


Lỗi tài khoản bị mất quyền quản trị


Phương pháp khắc phục: sử dụng mục 7 thêm tài khoản vào nhóm Administrators


Tài khoản thuộc tổ chức hoặc tài khoản Microsoft

Không giống như tài khoản cục bộ tài khoản thuộc nhóm này là loại tài khoản đặc biệt và được quản lý bới cá nhân hoặc tổ chức.

Lỗi sai mật khẩu


Lỗi này bạn không thể thay đổi hoặc xóa mật khẩu được như ví dụ hình mô tả dưới đây


Phương pháp khắc phục

- Với tài khoản Microsoft sử dụng một thiết bị khác truy cập trang đăng nhập tài khoản Microsoft chọn reset password

- Với tài khoản thuộc tổ chức liên hệ với quản trị viên của tổ chức xin hoặc cấp lại mật khẩu khác

Ngoài ra bạn có thể khắc phục tạm thời bằng các mục 5 thêm tài khoản, mục 6 thêm tài khoản & mật khẩu, mục 7 thêm tài khoản vào nhóm Administrators và mục 15 kích hoạt tài khoản đang bị vô hiệu hóa cụ thể là tài khoản có tên Adminstrator


Khởi động lại máy và chọn đăng nhập bằng tài khoản mới tạo hoặc tài khoản vừa được kích hoạt


Tài khoản bị vô hiệu hóa


Lỗi này có hai nguyên nhân đang bị vô hiệu hóa bởi tổ chức hoặc đang bị vô hiệu hóa trong máy. Phương pháp khắc phục như sau:

- Nếu bị vô hiệu hóa bới tổ chức liên hệ với tổ chức của bạn kích hoạt lại, nếu là tài khoản Microsoft đang bị tạm khóa 60 ngày do đã xóa tài khoản trước đó truy cập trang đăng nhập tài khoản Microsoft

Trường hợp nếu không thể kích hoạt lại tài khoản này được có thể sử dụng các mục 5 thêm tài khoản, mục 6 thêm tài khoản & mật khẩu, mục 7 thêm tài khoản vào nhóm Administrators và mục 15 kích hoạt tài khoản đang bị vô hiệu hóa cụ thể là tài khoản có tên Adminstrator

Khởi động lại máy và chọn đăng nhập bằng tài khoản mới tạo hoặc tài khoản vừa được kích hoạt. Khi đã đăng nhập được chọn mục 17 xóa luôn tài khoản đang bị vô hiệu hóa đi.

- Nếu bị vô hiệu hóa trong máy sử dụng mục 15 kích hoạt tài khoản đang bị vô hiệu hóa


Lỗi tài khoản bị mất quyền quản trị 


Phương pháp khắc phục: sử dụng mục 7 thêm tài khoản vào nhóm Administrators


Trên đây tôi đã trình bày tất cả các lỗi phổ biến có thể xảy ra với tài khoản người dùng đang sử dụng Windows qua đó cũng đưa ra phương pháp khắc phục. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức