Tìm kiếm ↓↓↓

Mời tải về Windows 10 Creators Update Version 1703 chính thức từ kênh VLSC

Mời tải về Windows 10 Creators Update Version 1703 chính thức vừa được Microsoft phát hành ngày 17 tháng 7 2017 trên kênh Volume Licensing Service Center gọi tắt là VLSC, các phiên bản iso được tải về và up lên các host trong nước. Dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả các phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US)


Link tải trọn bộChecksum

✓ Windows 10 Pro, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: SW_DVD9_Win_Pro_10_1703.1_64BIT_English_MLF_X21-47998.ISO
Languages: English
SHA1: e714b92667a0eafaa5f5357edc7af7bafc49cae9

✓ Windows 10 Pro, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: SW_DVD5_Win_Pro_10_1703.1_32BIT_English_MLF_X21-47997.ISO
Languages: English
SHA1: 9d7191b11f36462f24a03e04e9d100752f226e90

✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: SW_DVD9_WIN_ENT_N_10_1703.1_64BIT_English_MLF_X21-47942.ISO
Languages: English
SHA1: b2cf8378183724cc65a5caa06f145a2612d458dd

✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1703.1_32BIT_English_MLF_X21-47941.ISO
Languages: English
SHA1: 709b69bea66db0935bd8a6024e8d73a7fa5693f4

✓ Windows 10 Education, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: SW_DVD9_WIN_EDU_10_1703.1_64BIT_English_MLF_X21-47826.ISO
Languages: English
SHA1: 7f20dd05cdefcb61a8c85308dab61914fe6bfb52

✓ Windows 10 Education, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1703.1_32BIT_English_MLF_X21-47825.ISO
Languages: English
SHA1: 83a3418c18e850b341ffaddcd98387ecafdcaa6e

✓ Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) (x86, x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: SW_DVD5_NTRL_Win_10_1703_32-BIT_X64_MultiLang_LangPackAll_LIP_X21-35517.ISO
Languages: English
SHA1: 38D6C794CCCA5AF1D88B18F66EAEC22AF5211101

Phổ biến trong tuần

Tin Tức