Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 8 tháng 8, 2017 - KB4034674 cho Windows 10 Phiên bản 1703 (OS Build 15063.540)

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật tích lũy KB4034674 dành cho Windows 10 phiên bản 1703 vào ngày 8 tháng 8, 2017 giờ Mỹ. Bản cập nhật mới sẽ đẩy hệ điều hành lên xây dựng (OS Build 15063.540). Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:


  • Khắc phục sự cố trong đó các chính sách được cung cấp bằng cách sử dụng Quản lý Thiết bị Di động (MDM) sẽ được ưu tiên hơn các chính sách do gói cung cấp đặt.
  • Khắc phục sự cố trong đó chính sách nhóm Site to Zone Assignment List (GPO) không được đặt trên máy khi được bật.
  • Khắc phục sự cố trong đó trình hướng dẫn quy tắc AppLocker bị lỗi khi chọn tài khoản.
  • Khắc phục sự cố trong đó mối quan hệ máy tính chính không được xác định khi bạn có tên miền disjoint NetBIOS cho Tên DNS. Điều này ngăn không cho cấu hình chuyển vùng và chuyển hướng thư mục chặn thành công cấu hình của bạn hoặc chuyển hướng thư mục đến máy tính phụ.
  • Khắc phục sự cố trong đó vi phạm truy nhập trong tính năng Doanh nghiệp Trình quản lý Thiết bị Di động gây ra lỗi dừng.
  • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Edge, Microsoft Windows Search Component, Microsoft Scripting Engine, Thư viện PDF của Microsoft Windows, Windows Hyper-V, Windows Server, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Windows Subsystem for Linux, Windows shell, Common Log File System Driver, Internet Explorer và Microsoft JET Database Engine.
Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang Microsoft Update Catalog. Sau khi bản cập nhật này được cài đặt, mã hiệu build sẽ là 15063.540 cho tất cả các thiết bị Windows 10 phiên bản 1703. Sau khi hệ thống tải và cài đặt cập nhật yêu cầu khởi động máy để hoàn tất bản cập nhật.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức