Tìm kiếm ↓↓↓

Cách chặn Windows 10 tự động cài ứng dụng hệ thống khi cài mới

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản có thể ngăn chặn Windows 10 tự động cài ứng dụng hệ thống khi bạn muốn cài mới lại Windows 10. Ứng dụng hệ thống ở đây bạn có thể hiểu nó là một thành phần của hệ thống Windows 10 và sẽ rất khó gỡ bỏ nếu khi ứng dụng đã được cài vì ứng dụng được hệ thống bảo vệ. Một vài ứng dụng hệ thống của Windows 10 được liệt kê dưới đây:


1. Ứng dụng trong thư mục Windows (C:\Windows)
 1. HoloShell
 2. ImmersiveControlPanel (ứng dụng Settings)
 3. MiracastView (ứng dụng Wireless Display Media Viewer)
2. Ứng dụng trong thư mục SystemApps (C:\Windows\SystemApps)
 1. Contac Support (Tên gọi mới Get Help) - ContactSupport_cw5n1h2txyewy
 2. HoloCamera - holocamera_cw5n1h2txyewy
 3. HoloItemplayer - holoitemplayerapp_cw5n1h2txyewy
 4. Insider Hub - InsiderHub_cw5n1h2txyewy
 5. Microsoft Edge - Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
 6. Connet - Microsoft.PPIProjection_cw5n1h2txyewy
 7. Mixed Reality Portal - Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy
 8. Windows Defender Antivirus - Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy
Quay trở lại bài viết Tài liệu tham khảo về tổng quan quá trình cài đặt Windows 10 từ usb flash drive mình sẽ tóm tắt tổng hợp quá trình cài đặt sẽ bao gồm 3 giai đoạn sau:
 1. Thiết lập chọn ổ đĩa cài đặt
 2. Lấy thông tin phần cứng thiết bị, khởi đông service...
 3. Thiết lập tài khoản tại màn hình OOBE
Sau mỗi quá trình Windows sẽ tự khởi động lại cho quá trình kế tiếp như vậy nếu bạn muốn chặn Windows tự động cài ứng dụng hệ thống bạn phải thiết lập sau quá trình một và trước quá trình hai và cách thiết lập bạn chỉ cần đổi tên thư mục cài đặt của ứng dụng mà mình đã liệt kê ở trên. Sau đây là cách thực hiện:

Nếu như bạn để ý sau khi kết thúc quá trình một bạn sẽ thấy một màn hình thông báo yêu cầu khởi động máy và sẽ tự khởi động sau 10 giây.


Bước tiếp theo khi máy đã khởi động bạn phải thiết lập chọn boot từ usb cài đặt giống như bạn chọn boot để cài đặt Windows như lúc đầu. Khi đến màn hình chọn ngôn ngữ nhấn tổ hợp phím Shift+F10 gọi dấu nhắc lệnh cmd


Tiếp tục trong cmd bạn gõ notepad để mở trình soạn thỏ văn bản notepad


Trong notepad nhấn tổ hợp phím Ctrl+O, trong hộp thoại Open điều hướng đến thư mục Windows và SystemApps tìm thư mục cài đặt ứng dụng để đổi tên


Bạn chỉ cần chọn thư mục ứng dụng nhấn phím F2 và thêm sau thư mục dấu - là được. Khi đã đổi tên xong tắt notepad, cmd, khởi động lại máy cho quá trình cài đặt tiếp theo. Lưu ý những thư mục ứng dụng mà bạn có thể đổi tên mà không ảnh hưởng đến hệ thống
 1. HoloShell
 2. MiracastView
 3. ContactSupport_cw5n1h2txyewy
 4. holocamera_cw5n1h2txyewy
 5. holoitemplayerapp_cw5n1h2txyewy
 6. InsiderHub_cw5n1h2txyewy
 7. Microsoft.BioEnrollment_cw5n1h2txyewy
 8. Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
 9. Microsoft.PPIProjection_cw5n1h2txyewy
 10. Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy
 11. Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy
 12. Microsoft.XboxGameCallableUI_cw5n1h2txyewy
Hai thư mục ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy (Start menu) và ImmersiveControlPanel (Settings) tốt nhất bạn không nên đụng đến. Sau khi cài đặt xong kiểm tra bạn sẽ không thấy ứng dụng mà bạn đã đổi tên xuất hiện trong Start menu nữa hay những ứng dụng này sẽ không được cài đặt.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức