Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn ghim ứng dụng Windows 10 vào RocketDock

Ở bài viết cũ trong Blog bạn Lê Nguyên Chương đã có viết hướng dẫn cách ghim ứng dụng Metro vào thanh RocketDock nay mình chỉ viết lại theo hướng đơn giản và thao tác nhanh hơn bạn chỉ cần copy theo hướng dẫn của mình bên dưới là được. Điều quan trọng nhất để chạy được ứng dụng Windows 10 bạn nhất thiết phải biết được AppUserModelId của ứng dụng còn phần thay biểu tượng (icon) bạn có thể tìm biểu tượng trên mạng thay thế nhưng biểu tượng phải có định dạng là .ICO


Trong bài viết này mình sẽ sử dụng bộ icon của hệ điều hành macOS và sử dụng skin (giao diện của thanh dock cũng của macOS.


Đầu tiên nếu bạn chưa cài phần mềm RocketDock thì truy cập trang chủ của phần mềm về cài vì phần mềm miễn phí và việc cài đặt cũng rất dàng. Nếu bạn nào đã cài rồi thì bỏ qua bước này

Khi cài đặt xong bạn không chạy phần mềm ngay, bạn nào đã cài trước đó thì thoát phần mềm để tiến hành copy icon vào thư mục Icons thay thế cho icon mặc định theo đường dẫn C:\Program File\RocketDock hoặc C:\Program File (x86)\RocketDock.


Tương tự với Skin cũng vậy copy thư mục macOS Sierra vào thư mục Skins theo đường dẫn C:\Program File\RocketDock hoặc C:\Program File (x86)\RocketDock. xong mở thư mục macOS Sierra copy tập tin indicator vào thư mục DefaultIndicator trong thư mục Defaults


Khi đã copy icon và skins thay thế bây giờ bạn chạy RocketDock, ở lần chạy phần mềm lần đầu tiên thanh dock luôn mặc định nằm trên cùng do đó bạn chuột phải chọn Dock Settings...


Bạn có thể tùy chỉnh ở các tab General, Position


Trong Style chọn theme macOS Serria đã thêm ở trên, để điều chỉnh độ trong suốt của thanh Dock kéo thanh gạt Opacity về bên trái


Việc tùy chỉnh thanh Dock không quá phức tạp tùy vào sở thích của mỗi bạn mà điều chỉnh cho phù hợp.

Hướng dẫn ghim ứng dụng Windows 10

Đầu tiên bạn chuột phải thanh Dock chọn Add Item > Blank icon


Khi thêm mới thì biểu tượng sẽ có dấu ? bạn chuột phải biểu tượng chọn Icon Settings...


Dưới đây là mẫu và AppUserModelId của ứng dụng

Name: Tên ứng dụng
Target: C:\Windows\Explorer.exe
Start in: C:\Windows
Arguments: shell:AppsFolder\AppUserModelId ứng dụng

App NameAppUserModelId
Microsoft EdgeMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge
ConnectMicrosoft.PPIProjection_cw5n1h2txyewy!Microsoft.PPIProjection
CortanaMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy!CortanaUI
Windows DefenderMicrosoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI
Get HelpWindows.ContactSupport_cw5n1h2txyewy!App
Settingswindows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel
Wireless Display Media ViewerWindows.MiracastView_cw5n1h2txyewy!Microsoft.Windows.MiracastView
3D BuilderMicrosoft.3DBuilder_8wekyb3d8bbwe!App
WeatherMicrosoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe!App
App InstallerMicrosoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe!App
TipsMicrosoft.Getstarted_8wekyb3d8bbwe!App
MessagingMicrosoft.Messaging_8wekyb3d8bbwe!x27e26f40ye031y48a6yb130yd1f20388991ax
View 3DMicrosoft.Microsoft3DViewer_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.Microsoft3DViewer
Get OfficeMicrosoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MicrosoftOfficeHub
Microsoft Solitaire CollectionMicrosoft.MicrosoftSolitaireCollection_8wekyb3d8bbwe!App
Sticky NotesMicrosoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbwe!App
Paint 3DMicrosoft.MSPaint_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MSPaint
OneNoteMicrosoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe!microsoft.onenoteim
Paid Wi-Fi & CellularMicrosoft.OneConnect_8wekyb3d8bbwe!App
PeopleMicrosoft.People_8wekyb3d8bbwe!x4c7a3b7dy2188y46d4ya362y19ac5a5805e5x
Skype PreviewMicrosoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App
Microsoft WalletMicrosoft.Wallet_8wekyb3d8bbwe!App
PhotosMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App
Alarms & ClockMicrosoft.WindowsAlarms_8wekyb3d8bbwe!App
CalculatorMicrosoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App
CameraMicrosoft.WindowsCamera_8wekyb3d8bbwe!App
Mailmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!microsoft.windowslive.mail
Calendarmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!microsoft.windowslive.calendar
Feedback HubMicrosoft.WindowsFeedbackHub_8wekyb3d8bbwe!App
MapsMicrosoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe!App
Voice RecorderMicrosoft.WindowsSoundRecorder_8wekyb3d8bbwe!App
StoreMicrosoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App
XboxMicrosoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp
Groove MusicMicrosoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneMusic
Movies & TVMicrosoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneVideo

Ví dụ để ghim ứng dụng Cortana ta thêm như sau:
Name: Cortana
Target: C:\Windows\Explorer.exe
Start in: C:\Windows
Arguments: shell:AppsFolder\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy!CortanaUI

Làm tương tự với ứng dụng khác mà bạn muốn ghim vào RocketDock

Hướng dẫn sao lưu RocketDock

Việc ghim ứng dụng Windows 10 vào thanh Dock mất nhiều thời gian như vậy để lần sau khi cài đặt lại Windows mà bạn muôn cài lại RocketDock bạn có thể sao lưu phần mềm trước để sau này phục hồi lại cho nhanh hoặc cũng có thể phục hồi cho các máy tính khác đang chạy Windows 10. Tương tự với những bạn build Windows 10 cũng làm theo cách này. Việc sao lưu rất đơn giản chỉ bao gồm hai bước sau:

Bước 1: Copy thư mục gốc RocketDock theo đường dẫn C:\Program File\RocketDock hoặc C:\Program File (x86)\RocketDock lưu ở nơi khác

Bước 2: Mở Registry Editor (regedit) điều hướng đến đường dẫn Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software sau đó chuột phải vào key RocketDock chọn Export chọn nơi lưu và đặt tên cho key ví dụ là RocketDock


Đến đây bạn đã sao lưu được phần mềm rồi nếu sau này bạn muốn phục hồi lại như lúc bạn đầu bạn làm theo ba bước sau đây:

Hướng dẫn phục hồi RocketDock

Bước 1: Cài đặt phần mềm
Bước 2: Copy thư mục RocketDock đã sao lưu từ trước thay thế cho thư mục RocketDock gốc theo đường dẫn C:\Program File hoặc C:\Program File (x86)
Bước 3: Chạy tập tin reg RocketDock.reg

Phổ biến trong tuần

Tin Tức