Tìm kiếm ↓↓↓

Ubuntu Theme for Windows 10

Đây là theme chủ đề Ubuntu được mình độ lại với một vài tùy biến nhỏ và được sử dụng trong Windows 10 tất cả các version 1507 build 10240,  version 1511 build 10586, version 1607 build 14393 và mới nhất là version 1703 build 15063 vì công cụ UltraUXThemePatcher đã hỗ trợ version này. Nếu bạn đã từng sử dụng hệ điều hành Ubuntu bây giờ đang cài đặt sử dụng Windows 10 nếu bạn muốn thay đổi giao diện mặc định của Windows 10 thành giao diện Ubuntu thì bạn tải gói theme này về giải nén sau đó đọc hướng dẫn cài đặt bên dưới để cài theme.Mật khẩu: www.blogthuthuatwin10.com

Hướng dẫn cài đặt

Để phòng trường hợp lỗi do các bạn làm không đúng do đó các bạn nào chưa quen bắt buộc phải tạo điểm phục hồi hệ thống hoặc sao lưu như ghost lại win trước rồi mới thực hiện. Mình không chịu trách nhiệm nếu trong quá trình bạn làm bị lỗi vì mình đã test trên Windows 10, Version 1703 tất cả đều Ok.

1. Cài đặt công cụ UltraUXThemePatcher
Chạy file UltraUXThemePatcher.exe bằng quyền administrator, khi cài xong khởi động lại máy.

2. Áp dụng theme
Truy cập thư mục Theme sao chép file ubuntu và thư mục ubuntu vào đường dẫn C:\Windows\Resources\Themes, sao chép xong thì chuột phải file ubuntu chọn Open để áp dụng theme.

3. Vô hiệu hóa Ribbon trong File Explorer
Truy cập thư mục Ribbon Disabler chạy công cụ Ribbon disabler3.exe (win 32 bit) hoặc Ribbon disabler3 x64.exe (win 64 bit) bằng quyền administrator chọn Disable Ribbon Explorer

4. Giảm kích thước Windows Border
Truy cập thư mục Winaero Tweaker chạy file WinaeroTweaker.exe chọn tab Windows Border bên trái và bên phải phần Border Padding kéo thanh gạt về mức min bằng 0 sau đó bấm Apply áp dụng thay đổi.

5. Cài đặt icons
  • Truy cập thư mục TakeOwnership chạy file reg TakeOwnership.
  • Truy cập đường dẫn C:\Windows\Sytem32 tìm file imageres.dll chuột phải file này chọn Take Ownership
  • Đổi tên imageres.dll thành imageres_backup.dll
  • Copy file imageres.dll trong thư mục tải về vào thay thế
  • Nếu Win 64 bit cũng làm tương tự với thư mục SysWOW64
  • Copy xong chạy file batch Reload Icons Cache bằng quyền administrator nhấn bất kỳ phím nào để tiếp tục xong nhấn N tắt đi
Trường hợp không copy được thì boot vào win pe copy cho dễ hoặc nếu không có win pe thì có thể boot vào safemode để copy file imageres.dll

6. Cài đặt RocketDock
  • Chạy file RocketDock-v1.3.5.exe để cài đặt.
  • Khi cài đặt xong truy cập thư mục Program Files (win 32 bit) hoặc Program Files (x86) (win 64 bit) xóa thư mục RocketDock
  • Copy thư mục RocketDock trong thư mục tải về vào thay thế
  • Truy cập Start menu chạy file RocketDock.exe
7. Thay ảnh nền
Chuột phải file Desktop Background chọn Set as desktop background.

8. Thay ảnh màn hình khóa
Truy cập Settings>Personalization>Lock sreen bên phải chọn Picture tiếp tục bấm Browse điều hướng đến thư mục tải về chọn file Desktop Background.

9. Thay ảnh đại diện
Truy cập Settings>Account>Your info chọn Browse for one điều hướng đến thư mục tải về chọn file ubuntu-logo

10. Thiết lập đưa taskbar lên đầu
Chuột phải taskbar chọn Taskbar settings gạt nút Use small taskbar buttons sang On, tiếp tục trong mục Taskbar location on screen chọn Top.

11. Cài đặt Mouse cussor
Xem bài viết Thay đổi giao diện con trỏ chuột của Mac OS X Yosemite cho Windows 10

Hướng dẫn ghim ứng dụng Windows 10 vào thanh RocketDock

Bước 1: Chuột phải thanh dock chọn Add Item chọn Blank icon
Bước 2: Chuột phải icon vừa thêm (có biểu tượng dấu hỏi?) chọn Icon Settings...
Bước 3: Trong mục Icon chọn icon cho biểu tượng ứng dụng
Bước 4: Trong mục Name điền tên ứng dụng
Bước 5: Trong mục Target ghi đường dẫn C:\Windows\Explorer.exe
Bước 6: Trong mục Start in ghi đường dẫn C:\Windows
Bước 7: Trong mục Arguments ghi lối tắt của ứng dụng ví dụ muốn thêm Cortana thì ghi shell:AppsFolder\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy!CortanaUI
Bước 8: Bấm OK hoàn tất

Một số lối tắt của ứng dụng được liệt kê dưới đây mà bạn có thể thêm vào thanh Dock


Cortana: shell:AppsFolder\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy!CortanaUI

Microsoft Edge: shell:AppsFolder\microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge

Mail: shell:AppsFolder\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!microsoft.windowslive.mail

People: shell:AppsFolder\Microsoft.People_8wekyb3d8bbwe!x4c7a3b7dy2188y46d4ya362y19ac5a5805e5x

Calendar: shell:AppsFolder\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!microsoft.windowslive.calendar

Sticky Notes: shell:AppsFolder\Microsoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbwe!App

Maps: shell:AppsFolder\microsoft.windowsmaps_8wekyb3d8bbwe!app

Photos: shell:AppsFolder\microsoft.windows.photos_8wekyb3d8bbwe!app

Camera: shell:AppsFolder\microsoft.windowscamera_8wekyb3d8bbwe!app

Messaging: shell:AppsFolder\Microsoft.Messaging_8wekyb3d8bbwe!x27e26f40ye031y48a6yb130yd1f20388991ax

Store: shell:AppsFolder\Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App

Settings: shell:AppsFolder\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel


Với icon bạn có thể tìm trên mạng nhưng phải là định dạng .ICO và copy vào đường dẫn C:\Program Files\RocketDock\Icons hoặc C:\Program Files (x86)\RocketDock\Icons

Trong trường hợp nếu thêm ứng dụng mà nhấp chuột không mở được ứng dụng thì chuột phải thanh Dock chọn Dock Settings... trong tab General bỏ tích ô Open Running Application Intance rồi bấm Ok.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức