Tìm kiếm ↓↓↓

Mời tải về Windows ADK cho Windows 10 version 1709 cài đặt offline

Windows Assessment and Deployment Kit gọi tắt Windows ADK là tập hợp các công cụ cần thiết giúp bạn tùy chỉnh các hình ảnh Windows và triển khai trên quy mô lớn, kiểm tra số lượng và hiệu suất của hệ thống, các thành phần được thêm vào và các ứng dụng đang chạy trên hệ thống


Windows ADK bao gồm:
  • Bộ công cụ Windows Assessment Toolkit và the Windows Performance Toolkit để đánh giá chất lượng và hiệu suất của các hệ thống hoặc các thành phần.
  • Một số công cụ triển khai WinPE, Windows Imaging and Configuration Designer (Windows ICD), và các công cụ khác để tùy chỉnh và triển khai hình ảnh Windows 10.

Có gì mới trong Windows ADK cho Windows 10, phiên bản 1709

Bây giờ bạn có thể chọn ra các ứng dụng máy tính để thêm vào hình ảnh của bạn trong thời gian triển khai. Bạn không còn cần phải lấy lại toàn bộ các ứng dụng vào hình ảnh phục hồi của bạn, họ sẽ được thêm vào tự động. Xem chi tiết >>

TẢI VỀ MÁY

MD5: E14BB510E52E89F7F1240209D5158A94

Lưu ý:
Bạn phải sử dụng Windows 10, phiên bản 1709 với phiên bản này của ADK.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức