Tìm kiếm ↓↓↓

Tài liệu rebuild Windows 10 version 1709 tích hợp phần mềm và nhiều ngôn ngữ

Như thường lệ mỗi khi Microsoft phát hành bản cập nhật lớn cho Windows 10 thì mình cũng soạn tài liệu hướng dẫn rebuild Windows 10, vì ở những version trước mình đã viết rất chi tiết rồi cho nên trong version 1709 mình chỉ viết tóm tắt thôi. Với việc rebuild lại bộ cài Windows 10 đã được tích hợp ngôn ngữ, Microsoft Office, phần mềm, rút gọn tính năng giúp cho bạn tùy biến được bộ cài theo sở thích của mình thích hợp cho những bạn kỹ thuật viên cài win cho khách, hay với những bạn tạo để chia sẻ... Rebuild là món ăn tình thần không thể thiếu cho những đam mê vọc vạch thích đi sâu vào tìm hiểu hệ thống Windows.

Trước khi build lại bạn cần nắm chắc về hệ thống, những lỗi phát sinh, những chi tiết nào nên bỏ, những cái nào nên giữ, bạn tự build cho mình thì sao cũng được nhưng nếu bạn build lại để chia sẻ hay cài cho nhiều khách hàng thì phải nên tìm hiểu trước khi loại bỏ cái gì, giữ lại cái gì và cần tích hợp những gì. Bạn cần thông suốt vấn đề này trước thì mới rebuild lại được vì việc build lại Windows 10 không đơn giản như bản nghĩ với version 1709 hay những version trở về sau ngày càng bảo mật rất khó để rút gọn và nếu bạn làm sai bạn phải làm lại từ đầu rất mất thời gian.

Một điểm nửa mình cần chú ý với bạn nào có ý định tạo lại bộ cài, thứ nhất bạn phải có lòng đam mê, tâm huyết và kiên nhẫn không bỏ cuộc. Thứ hai bạn phải đọc thất kỹ tài liệu để nắm chắc vấn đề vì bạn nên nhớ bạn rebuild lại tức là bạn đang phá vỡ sự bảo mật của hệ thống.

Yêu cầu hệ thống

 1. Máy tính phải đủ mạnh cpu tối thiểu 2 nhân và có hỗ trợ ảo hóa, ram từ 4 Gb trở lên
 2. Cài Windows 10 64 bit
 3. Cài đặt máy ảo VMware Workstation hoặc VMware Player
Chuẩn bị
 1. Bộ cài gốc Windows 10 version 1709
 2. Gói ngôn ngữ tích hợp
 3. Công cụ Deployment_Tools
 4. Office 2016, phần mềm
 5. Win 10 PE
 6. Một chiếc USB có dung lượng ít nhất 8 Gb
Phương pháp thực hiện bao gồm 3 phần chính:
 1. Triển khai boot.wim, install.wim và winre.wim
 2. Cài đặt Windows lên máy ảo, cài đặt Office 2016, phần mềm
 3. Chụp hình ảnh install.wim, nén thành install.esd, tạo ISO hoàn thành
Sau đây chúng ta sẽ đi vào thực hiện từng phương pháp với bộ cài 64 bit còn với 32 bit thì khi thực hiện thay x64 bằng x86

I. Triển khai boot.wim, install.wim và winre.wimTrong phần này chúng ta sẽ triển khai những tập tin nén dạng .wim bằng cách mount ra sau đó sử dụng dòng lệnh trong cmd tích hợp ngôn ngữ, cập nhật, gỡ ứng dụng...

1. Công cụ Deployment_Tools tải về giải nén vào một ổ đĩa nào còn trống ít nhất 20 Gb ví dụ như ổ E chẳng hạn

2. Bộ cài Windows gốc tải về chuột phải chọn Mount hoặc click đúp chuột vào iso để mount ra ổ ảo ví dụ ổ sau khi mount có ký tự ổ F

3. Chạy Cmd quyền admin bắt đầu triển khai boot.wim, install.wim và winre.wim bằng những dòng lệnh sau:

Copy bộ cài vào thư mục win10_x64 trong thư mục windows


xcopy F:\ E:\windows\win10_x64 /s /i


Xem thông tin phiên bản tích hợp trong tập tin install.wim được lưu trong thư mục sources của thư mục win10_x64


Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\windows\win10_x64\sources\install.wim


Hình minh họa


Trích xuất phiên bản Pro trong tập tin install.wim thành tập tin install.wim lưu trong thư mục x64 của thư mục images


Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\windows\win10_x64\sources\install.wim /SourceIndex:8 /DestinationImageFile:E:\images\x64\install.wim


Mount tập tin boot.wim trong thư mục sources của thư mục win10_x64 vào thư mục winpe trong thư mục mount, nếu không tích hợp ngôn ngữ bỏ qua bước này


Dism /mount-image /imagefile:E:\windows\win10_x64\sources\boot.wim /index:2 /mountdir:E:\mount\winpe


Mount tập tin install.wim trong thư mục x64 của thư mục images vào thư mục windows trong thư mục mount


Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\images\x64\install.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\windows


Mount tập tin winre.wim trong thư mục system32 theo đường dẫn E:\mount\windows\windows\system32\recovery vào thư mục winre trong thư mục windows, nếu không tích hợp ngôn ngữ bỏ qua bước này.


Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\mount\windows\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\winre


Tích hợp ngôn ngữ tiếng Trung zh-cn vào winpe (boot.wim)


Dism /Image:E:\mount\winpe /Add-Package /Packagepath:E:\langpacks\langpacks_winpe\x64\zh-cn


Tích hợp ngôn ngữ tiếng Trung zh-cn vào winre (winre.wim)


Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:E:\langpacks\langpacks_winre\x64\zh-cn


Tích hợp ngôn ngữ tiếng Trung zh-cn vào windows (install.wim)


Dism /Image:E:\mount\windows /Add-Package /Packagepath:E:\langpacks\langpacks_windows\x64\zh-cn


Tạo mới tập tin lang.ini thay thế cho tập tin lang.ini đang lưu trong thư mục sources của thư mục win10_x64


Dism /image:E:\mount\windows /gen-langINI /distribution:E:\windows\win10_x64


Copy tập tin lang.ini vừa tạo vào thư mục sources của thư mục winpe


copy E:\windows\win10_x64\sources\lang.ini E:\mount\winpe\sources\lang.ini


Tích hợp .NET Framework 3.5 vào windows


Dism /Image:E:\mount\windows /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:E:\windows\win10_x64\sources\sxs


Tích hợp gói cập nhật, tải gói về lưu trong thư mục x64 trong thư mục packages


Dism /Image:E:\mount\windows /Add-Package /Packagepath:E:\packages\x64


Xuất gói ProvisionedAppxPackages của ứng dụng WindowsApps lưu trong ổ E


Dism /Image:E:\mount\windows /Get-ProvisionedAppxPackages | findstr PackageName >>E:\ProvisionedAppxPackages.txt


Hình minh họa với tên gói ProvisionedAppxPackages trong tập tin ProvisionedAppxPackages.txt vừa xuất ra ổ E


Gỡ bỏ ứng dụng WindowsApps ví dụ gỡ ứng dụng App Installer


Dism /Image:E:\mount\windows /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.DesktopAppInstaller_1.8.4001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe


Xuất gói packages của ứng dụng hệ thống lưu vào ổ E


Dism /Image:E:\mount\windows /Get-Packages | findstr "Package Identity" >>E:\PackageName.txt


Gỡ bỏ gói package ứng dụng ví dụ gỡ ứng dụng Quick Asisst


Dism /Image:E:\mount\windows /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.16299.15


Copy ảnh và logo lưu trong thư mục oobe, nhớ thay bằng ảnh và logo khác, ảnh định dạng png và logo định dạng bmp vào thư mục oobe theo đường dẫn E:\mount\windows\Windows\System32

Unmount thư mục winpe


Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\winpe /Commit


Unmount thư mục winre


Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\winre /Commit


Unmount thư mục windows


Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\windows /Commit


Xóa tập tin install.wim cũ trong thư mục sources của thư mục win10_x64


del E:\windows\win10_x64\sources\install.wim /s


Di chuyển tập tin install.wim trong thư mục x64 của thư mục images vào thư mục sources của thư mục win10_x64


move E:\images\x64\install.wim E:\windows\win10_x64\sources\install.wim


Thêm tập tin trả lời tự động AutoUnattend_Audit.xml được lưu trong thư mục Windows Setup của thư mục Anwser Files vào thư mục gốc win10_x64. Lưu ý nếu tạo phiên bản khác thì thay key tương ứng trong nội dung tập tin AutoUnattend.xml, key được lấy trong tập tin Windows 10 Install Key.txt lưu trong thư mục Docs


Tạo iso mới win10_x64.iso lưu trong thư mục iso


E:\Oscdimg\x64\oscdimg.exe -lCCCOMA_X64FRE_EN-US_DV9 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\windows\win10_x64\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\windows\win10_x64\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\windows\win10_x64 E:\iso\win10_x64.iso


II. Cài đặt Windows lên máy ảo, cài đặt Office 2016, phần mềmTrong phần này chúng ta sẽ thiết lập cài đặt Windows 10 lên máy ảo VMware Workstation, cài đặt Office 2016, phần mềm, tùy chỉnh.

1. Thiết lập và cài đặt Windows 10 lên máy ảo VMware Workstation

Cần tạo một thư mục mới trong ổ đĩa trống tối thiểu 20 Gb ví dụ như ổ D chảng hạn để lưu máy ảo. Lưu ý khi thiết lập máy ảo nhớ ngắt kết nối mạng và gỡ máy in Printer, ram để 2 Gb và lấy dung lượng tối thiểu 30 Gb


Gắn iso win10_x64 đã tạo ở phần 1 vào khởi động máy ảo bắt đầu cài đặt Windows 10


Đợi cho quá trình cài đặt và tự động log in vào chế độ Audit dựa trên tập tin trả lời tự động AutoUnattend.xml


2. Cài đặt Office 2016, Phần mềm

Phần này các bạn tự làm, khi cài Office 2016 gắn bộ cài iso vào máy ảo nếu không cài ứng dụng nào thì vào phần customize tắt ứng dụng đó đi trước khi setup, nếu muốn cài thêm ngôn ngữ ví dụ như tiếng Trung cho Office 2016 bản VL, các bạn sử dụng bộ cài Office 2016 tiếng Trung, xem chi tiết tại đây.


Khi cài xong Office 2016 nhớ mở tùy chọn xem thư mục, tập tin ẩn để xóa thư mục có tên MSOCache đang lưu ở ổ C, chọn Shift + Del

Cài đặt phần mềm, copy phần mềm setup vào usb rồi kết nối usb vào máy ảo.

3. Tùy biến Windows

Đây là phần trọng tâm và rất khó yêu cầu phải làm thật cẩn thận tránh sai xót mất công phải cài lại. Tùy biến là cách chúng ta sẽ rút gọn tắt bớt tính năng, gỡ bỏ ứng dụng..., các bước thực hiện như sau

✓ Tùy biến Start menu

Tùy biến Start menu là cách chúng ta sẽ sắp xếp chọn ghim hoặc bỏ ghim ứng dụng, phần mềm desktop


Khi thiết lập xong chạy Powershell (admin) xuất Start Layout vào thư mục Shell của tài khoản Administrator, lệnh sử dụng


export-startlayout -path C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell\LayoutModification.xml


Hình minh họa tập tin LayoutModification.xml được lưu trong thư mục Shell


✓ Gỡ ứng dụng WindowsApps

Các ứng dụng WindowsApps các bạn đã gỡ trong phần 1 khi gỡ gói ProvisionedAppxPackage của ứng dụng, nếu như các bạn muốn gỡ thêm các ứng dụng khác thì chạy powershell (admin) và cách làm như sau:

Bước 1: Xem danh sách ứng dụng sử dụng lệnh


Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle -AllUsers | Select Name


Giả sử các ứng dụng còn lại sau khi lấy danh sách ứng dụng


Bây giờ mình sẽ làm ví dụ gỡ các ứng dụng Store và ứng dụng Photos, sử dụng các lệnh sau lần lượt gỡ ứng dụng cho tất cả tài khoản


Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.StorePurchaseApp* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.Windows.Photos* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.WindowsStore* | Remove-AppxPackage


Bước 2: Gỡ bỏ gói cài đặt ứng dụng ProvisionedAppxPackage

Khi gỡ xong ứng dụng cần gỡ luôn gói ProvisionedAppxPackage của ứng dụng để sau khi tạo tài khoản mới hệ thống sẽ không tự động cài đặt ứng dụng, trước hết sử dụng lệnh sau lấy danh sách gói


Get-ProvisionedAppxPackage -Online | Select PackageName


Giả sử các gói còn lại PackageName sau khi lấy danh sách


Sử dụng lệnh sau gỡ bỏ gói ProvisionedAppxPackage của ứng dụng


Remove-AppxProvisionedPackage -Online -Package "Microsoft.StorePurchaseApp_11706.1707.7104.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe"

Remove-AppxProvisionedPackage -Online -Package "Microsoft.Windows.Photos_2017.37071.16410.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe"

Remove-AppxProvisionedPackage -Online -Package "Microsoft.WindowsStore_11706.1002.94.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe"


✓ Gỡ ứng dụng hệ thống SystemApps

Phần này rất khó phải làm thật cẩn thận vì nó liên quan đến sự bảo mật hệ thống, nếu bạn muốn gỡ bỏ ứng dụng hệ thống làm theo các phương pháp sau:

Các ứng dụng hệ thống mà gói cài đặt của ứng dụng được lưu trong thư mục SystemApps của thư mục Windows, có thể liệt kê mốt vài ứng dụng mà bạn có thể gỡ bỏ

Ứng dụngThư mục ứng dụng
Microsoft EdgeMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
ConnectMicrosoft.PPIProjection_cw5n1h2txyewy
Windows SpolightMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy
Mixed Reality PortalMicrosoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy
Windows Defender Security CenterMicrosoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy
XboxMicrosoft.XboxGameCallableUI_cw5n1h2txyewy

Trước hết cần loại bỏ sự bảo vệ ứng dụng hệ thống, chi tiết xem ví dụ hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Mixed Reality Portal

Khi loại bỏ xong cần lấy tên của ứng dụng để sử dụng lệnh gỡ bỏ, chạy powershell sử dụng lệnh lấy danh sách tên ứng dụng


Get-AppxPackage -AllUsers | Select Name


Hình minh họa


Ví dụ sau khi loại bỏ sự bảo vệ ứng dụng, sử dụng lệnh sau tháo bỏ các ứng dụng Microsoft Edge, Connect, Windows Spolight, Mixed Reality Portal, Windows Defender Security Center, Xbox


Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.MicrosoftEdge* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.PPIProjection* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.Windows.HolographicFirstRun* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.Windows.SecHealthUI* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.XboxGameCallableUI* | Remove-AppxPackage


Trong trường hợp muốn tắt Windows Defender thì xem bài viết Hướng dẫn tắt Windows Defender Antivirus trong Windows 10, Version 1703

Khi gỡ xong ứng dụng truy cập thư mục SystemApps đổi tên thư mục mục ứng dụng, nhấn F2 thêm dấu _ ở sau ví dụ thư mục ứng dụng Microsoft Edge có tên Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe thì thêm _ đằng sau thành Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe_

Một lưu ý vô cùng quan trong không được tháo gói package của ứng dụng vì nếu tháo ra khi chạy sysprep tool sẽ gặp lỗi. Do vậy chúng ta chỉ cần đổi tên thư mục ứng dụng là hệ thống sẽ không tự động cài lại được khi tạo khoản mới

Khi đổi tên thư mục xong chạy lệnh sau đây đăng ký lại cho tất cả các ứng dụng khác vì mặc định trong Windows 10 version 1709 có thêm sự bảo mất khi gỡ bỏ ứng dụng hệ thống thì các ứng dụng hệ thống khác như Cotana, Start menu, Action Center, Settings sẽ không hoạt động nếu không đăng ký lại.


Get-AppxPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}


Hình minh họa


✓ Tắt bớt tính năng

Tắt bớt tính năng mặc định giúp giảm tải tài nguyên hệ thống như ram, cpu, disk. Trong Windows 10 có nhiều tính năng mới nhưng nếu không sử dụng đến có thể gây ra sự lãng phí không cần thiết. Có một phần mềm rất hay tên Winaero Tweak do trang winaero.com phát triển tổng hợp các phương pháp tắt tính năng mặc định của Windows 10, phần mềm này rất dễ sử dụng chỉ cần tích vào ô thôi. Các bạn lưu ý tuyệt đối không được tích chọn mục Disable Telemetry nhé vì nếu tắt khi chạy sysprep và cài đặt sẽ rất lâu


Ngoài ra các bạn có thể tắt tính năng thông qua Local Group Policy


Một vài đề xuất tắt tính năng

- Vô hiệu hóa hoạt họa tại màn hình đăng nhập

Computer Configuration > Adminstrative Templates > System > Logon > Show first sign-in animation > Disable

- Tắt thông báo của ứng dụng trong màn hình khóa .

Computer Configuration > Adminstrative Templates > System > Logon > Turn off app notifications on the lock screen > Enable

- Không chỉ mẹo Windows

Computer Configuration > Adminstrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Do not show Windows tips > Enable

- Vô hiệu hóa Microsoft consumer experiences

Computer Configuration > Adminstrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Microsoft consumer experiences > Enable

- Vô hiệu hóa Windows spotlight

User Configuration > Adminstrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Windows spotlight features > Enable

- Vô hiệu hóa Windows spotlight trong Action Center

User Configuration > Adminstrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Windows spotlight on Action Center > Enable

- Tắt Autoplay

User Configuration > Adminstrative Templates > Windows Components > Autoplay Policies > Turn off  Autoplay > Enable

- Tắt vị trí

User Configuration > Adminstrative Templates > Windows Components > Location and Sensors > Turn off Location > Enable

- Loại bỏ biểu tượng People trong Taskbar

User Configuration > Start menu and Taskbar > Remove the People bar from the Taskbar > Enable

- Loại bỏ những mục gần đây của ứng dụng trong Start menu

User Configuration > Start menu and Taskbar > Remove Recent items menu from Start Menu > Enable

- Không cho phép tim kiếm internet

User Configuration > Start menu and Taskbar > Do not search internet > Enable

- Loại bỏ trung tâm thông báo Action Center

User Configuration > Start menu and Taskbar > Remove Notifications and Action Center > Enable

Còn rất nhiều tùy chọn tắt tính năng trong Group Policy các bạn tự khám phá.

✓ Ẩn các mục trong Control Panel

Xem bài viết chi tiết >>

✓ Ẩn các mục trong Settings

Xem bài viết chi tiết >>

Được đề xuất

Tổng hợp lệnh mở các mục Settings trong Windows 10 Fall Creators Update

✓ Tắt services


Xem bài viết chi tiết >>

Có thể liệt kê một số services đang chạy ngầm có thể tắt sau đây:
 1. Connected User Experiences and Telemetry
 2. IP Helper
 3. Plug and Play
 4. Print Spooler
 5. Program Compatibility Assistant Service
 6. TCP/IP NetBIOS Helpe
 7. Windows Push Notifications System Service
Lưu ý khi tắt services phải kết hợp với khóa D-WORD 32 bit có tên DelayedAutoStart có giá trị bằng 0 trong Registry để ngăn service tự động khởi động lại.

✓ Sắp xếp lại desktop, dọn rác hệ thống trước khi chạy sysprep tool


Tạo lối tắt cho ứng dụng, phần mềm vào desktop, dọn rác hệ thống

III. Chụp hình ảnh install.wim, nén thành install.esd, tạo ISO hoàn thànhTrong phần này bao gồm 3 bước chính

1. Chạy sysprep tool

Trước khi chạy sysprep bạn kiểm tra kỹ lại xem mình làm còn thiếu phần nào không, như cài thiếu phần mềm, thiếu tùy chỉnh..., nếu đã thực hiện đầy đủ các bạn cần làm nhưng bước sau đây:

✓ Copy thư mục Scripts trong thư mục Deployment_Tools vào thư mục Setup theo đường dẫn C:\Windows
✓ Copy tập tin trả lời Unattend.xml lưu trong thư mục Sysprep của thư mục Anwser Files, trong này có 3 tập tin trả lời
 1. Unattend_Audit.xml: sử dụng để boot vào chế độ Audit chỉnh sửa
 2. Unattend_OOBE.xml: boot vào chế độ OOBE tạo tài khoản mới
 3. Unattend_AuloLogon.xml: boot tự động vào thẳng desktop bằng tài khoản và ngôn ngữ đã thiết lập sẵn
Chỗ này bạn cần cân nhắc với phần 1 và phần 2 đã làm ở trên
 1. Nếu bạn đã tích hợp thêm ngôn ngữ thứ hai ở phần 1 nên sử dụng tập tin Unattend_OOBE.xml để người sử dụng cài đặt có tùy chọn thiết lập ngôn ngữ tại màn hình OOBE
 2. Nếu bạn đã tích hợp thêm ngôn ngữ thứ hai ở phần 1 nhưng tùy biến quá nhiều có thể gây lỗi trong quá trình thiết lập tài khoản ban đầu thì nên sử dụng Unattend_AuloLogon.xml
 3. Nếu không tích hợp ngôn ngữ có thể sử dụng tập tin Unattend_AuloLogon.xml, lưu ý cần chỉnh sửa thông tin cho phù hợp trong nội dung tập tin trả lời tự động
 4. Tập tin Unattend_Audit.xml chỉ nên sử dụng cho việc tiếp tục chỉnh sửa khi đã chạy sysprep tiếp tục boot vào chế độ Audit như lúc cài mới
Khi đã lựa chọn và chỉnh sửa nội dung copy tập tin trả lời vào thư mục Sysprep theo đường dẫn C:\Windows\System32 sau đó đổi tên thành Unattend.xml

Chạy sysprep bằng quyền admin


Tích chọn ô Generalize bên dưới chọn Shutdown bấm OK bắt đầu chạy sysprep và sẽ tự động tắt máy.

2. Chụp hình ảnh install.wim

Khi máy ảo tắt kết nối Win10PE_x64.iso với máy ảo, khởi động máy ảo giữ phím F2 boot vào BIOS máy ảo


Chuyển qua tab Boot sử dụng các phím lên xuống + - trên bàn phím đưa CD-ROM Drive lên đầu xong nhấn F10 lưu lại bắt đầu boot vào Win 10 PE

Sử dụng phần mềm quản lý phân vùng cắt ổ cài Windows lấy một phân vùng riêng để lưu install.wim


Khi cắt và tạo phân vùng mới xong, cần xác định chính xác phân vùng hệ thống cần chụp và phân vùng lưu install.wim, tạo mới một thư mục tên images trong phân vùng vừa tạo để lưu install.wim, chạy Cmd sử dụng lần lượt các lệnh sau

Tạo mới thư mục trong phân vùng hệ thống


md D:\Temp


Xóa các bạn cập nhật được lưu trong thư mục WinSxS


Dism /Cleanup-Image /Image=D:\ /StartComponentCleanup /ResetBase /ScratchDir:D:\Temp


Xóa thư mục Temp sau khi chạy xong


RD /S /Q D:\Temp


Chụp hình ảnh install.wim mới lưu trong thư mục images của phân vùng tạo mới


imagex /capture D: E:\images\install.wim "Windows 10 Pro" /compress maximum /verify


Hình minh họa


Đợi cho đến khi chụp xong kết nối USB với máy ảo di chuyển install.wim trong thư mục images vào USB xong ngắt kết nối USB và tắt máy ảo

3. Nén install.wim thành install.esd cho độ nén cao nhất giảm dung lượng đến mức tối thiểu

Di chuyển install.wim trong USB vào thư mục x64 của thư mục images của ô E, khi di chuyển xong chạy công cụ WinToolkit trong thư mục tools trong giao diện phần mềm chọn All-In-One Integrator bấm tổ hợp phím Ctrl + W mở tập tin install.wim  trong thư mục x64


Trong tab Edit bên dưới chọn Edit Display Description (hiển thị mô tả), điền tên xong bấm OK và bấm chọn Rebuild

Khi rebuild xong chạy Cmd quyến admin sử dụng các lệnh sau:

Xóa tập tin install.wim cũ lưu trong thư mục sources cùa thư mục win10_x64


del E:\windows\win10_x64\sources\install.wim /s


Export install.wim trong thư mục x64 của thư mục images thành  install.esd lưu vào thư mục sources của thư mục win10_x64


Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\images\x64\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\windows\win10_x64\sources\install.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity


Xóa hoặc di chuyển tập tin trả lời AutoUnattend.xml đang lưu trong thư mục win10_x64, xong truy cập thư mục EditionID tìm thư mục phiên bản tương ứng copy tập tin EI.CFG vào thư mục sources của thư mục win10_x64

Sử dụng lệnh sau tạo iso mới lưu trong thư mục iso


E:\Oscdimg\x64\oscdimg.exe -lCCCOMA_X64FRE_EN-US_DV9 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\windows\win10_x64\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\windows\win10_x64\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\windows\win10_x64 E:\iso\en_zn_windows_10_pro_lite_version_1709_updated_full_soft_by_nguyen_tuan_x64.iso


Trong đó
 • CCCOMA_X64FRE_EN-US_DV9: là tên nhãn của ISO
 • en_zn_windows_10_pro_lite_version_1709_updated_full_soft_by_nguyen_tuan_x64 là tên file
Như vậy mình đã biên soạn xong 3 phần hướng dẫn của tài liệu, yêu cầu các bạn đọc thật kỹ, nếu không hiểu chỗ nào thì viết nhận xét bên dưới để mính giải thích rõ hơn.

Biên soạn tháng 11, năm 2017

Phổ biến trong tuần

Tin Tức