Tìm kiếm ↓↓↓

All in One Runtimes v2.4.4

All in One Runtimes là gói cài đặt silent bao gồm .NET Framework, Visual C++ Runtimes, DirectX, Adobe Flash Player, Adobe Shockware Player...Khi cài đặt vào máy phần mềm sẽ tự phát hiện hệ thống đang chạy hệ điều hành nào, quét và kiềm tra xem hệ thống đã cài  những gì mà đưa ra trình điều khiển còn thiếu. Bạn vẫn có tùy chọn lựa chọn  trước khi cài đặt.


Link tải:


Ngày cập nhật: 14.11.2017
Yêu cầu hệ thống: Windows 7/8/8.1/10

Những điểm mới

.NET Framework 4.7.1 (KB4033342)
Adobe Flash Player v27.0.0.187
Java Runtime Environment Update 152
Visual C++ Runtimes 2013 v12.0.40664.0
Visual C++ Runtimes 2017 v14.12.25711.0
Adobe Schockwave Player v12.3.1.201

Phổ biến trong tuần

Tin Tức