Tìm kiếm ↓↓↓

Các phiên bản Windows 10 Fall Creators Update và hướng dẫn cấu hình tập tin EI.cfg bỏ qua bước nhập key khi cài đặt

Windows 10 Fall Creators Update được phát hành trên toàn thế giới bao gồm 6 phiên bản chính và một số phiên bản dành cho thị trường riêng lẻ ví dụ như Trung Quốc hay sử dụng cho máy trạm Windows 10 Pro for Workstations... Trong 6 phiên bản có 5 phiên bản N dành cho thị trường Châu Âu vì trong phiên bản không bao gồm Media Packs (Windows Media Player). Hệ điều hành Windows 10 được phân phối qua nhiều kênh nhưng bao gồm 4 kênh chính sau đây:

  1. MSDN: Microsoft Developer Network
  2. VL: Volume Licensing
  3. OEM: Original Equipment Manufacturer
  4. Tại trang tải về Microsoft
1. Danh sách các phiên bản Windows 10 Fall Creators Update và EditionID


IDInfoEdition
1Windows 10 SCloud
2Windows 10 S NCloudN
3Windows 10 HomeCore
4Windows 10 Home NCoreN
5Windows 10 Home Single LanguageCoreSingleLanguage
6Windows 10 EducationEducation
7Windows 10 Education NEducationN
8Windows 10 ProProfessional
9Windows 10 Pro NProfessionalN
10Windows 10 EnterpriseEnterprise
11Windows 10 Enterprise NEnterpriseN

2. Hướng dẫn cấu hình tập tin EI.CFG bỏ qua bước nhập key khi cài đặt


Tập tin cấu hình phiên bản EI.cfg hoặc PID.txt là các tệp cấu hình tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để chỉ định mã sản phẩm Windows® và ấn bản Windows trong quá trình cài đặt Windows. Bạn có thể sử dụng các tệp này để tự động hóa trang nhập sản phẩm chính trong Windows Setup thay vì sử dụng tệp trả lời tự động.

Định dạng EI.cfg

Tệp EI.cfg chỉ định các giá trị cho ID phiên bản, kênh và giấy phép. Tệp EI.cfg có định dạng sau:


[EditionID]

{Edition ID}

[Channel]

{Channel Type}

[VL]

{Volume License}


Ví về tập tin EI.cfg tương ứng với phiên bản Pro phân phối qua 3 kênh: Retail, VL và OEM

Kênh Retail


[EditionID]

Professional[Channel]

Retail[VL]

0


Kênh VL


[EditionID]

Professional[Channel]

Volume[VL]

1


Kênh OEM


[EditionID]

Professional[Channel]

OEM[VL]

0


Sử dụng têp EI.cfg
  1. Tạo tập tin cấu hình này trong một trình soạn thảo văn bản như Notepad.
  2. Lưu tập tin vào thư mục \Sources trên phương tiện cài đặt. Windows Setup sẽ tự động sử dụng các tệp này trong quá trình cài đặt
Tải về tập tin EI.cfg của các phiên bản Windows 10 Fall Creators Update được mình cấu hình sẵn tại đây

Lưu ý
Một tệp tin trả lời được ưu tiên hơn các tệp EI.cfg và PID.txt. Nếu bạn sử dụng tệp answer trong khi cài đặt, Windows Setup sẽ bỏ qua tệp EI.cfg và PID.txt. Và theo thứ tự được Windows Setup ưu tiên khi cài đặt 1. Tệp trả lời answer, 2. Tệp PID.txt, 3. Tệp EI.cfg

Phổ biến trong tuần

Tin Tức