Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 1 tháng 12, 2017 - KB4051963 cho Windows 10 Phiên bản 1709 (OS Build 16299.98)

Như thường lệ hàng tháng Microsoft thường phát hành các bản cập nhật bảo mật quan trọng cho các hệ điều hành Windows. Hôm nay 1 tháng 12, 2017 Microsoft phát hành bản cập nhật tích lũy mới cho người dùng chạy Windows 10 phiên bản 1709. Gói cập nhật KB4051963 nâng phiên bản hệ điều hành lên 16299.98.


Bản cập nhật này chỉ bao gồm cải tiến chất lượng và không có tính năng hệ điều hành mới. Nó đi kèm với danh sách các bản sửa lỗi sau đây:
 • Addressed a script-related issue that caused Internet Explorer to stop working in some cases.
 • Addressed issue with the Input Method Editor’s (IME) text input window for Internet Explorer.
 • Addressed issue with rendering a graphics element in Internet Explorer.
 • Addressed issue with form submissions in Internet Explorer.
 • Addressed issue where the Location-hash is lost when navigating back if you previously navigated to an invalid URL.
 • Addressed issue where applications may stop responding for customers who have internet or web proxies enabled using PAC script configurations. This is a result of a reentrancy deadlock in WinHTTP.dll. This can result in the following:
 • Microsoft Outlook cannot connect to Microsoft Office365.
 • Internet Explorer and Microsoft Edge cannot successfully render any content (including local computer content, local network content, or web content).
 • Cisco Jabber stops responding, which blocks messaging and telephony features.
 • Any application or service that relies on WinHTTP is impacted.
 • Addressed a performance regression when users run full-screen Microsoft DirectX 9 games and applications.
 • Addressed  issue that prevents Forza Motorsport 7 and Forza Horizon 3 from running on some high-end gaming laptop configurations.
 • Addressed issue where user selections for Feedback Frequency in Settings > Privacy > Feedback & diagnostics aren't saved.
 • Addressed issue where RNDIS5 networking devices don't get a valid IP address or don't show network connectivity. If the issue continues after installing the update, you may need to uninstall and reinstall your Remote NDIS network adapter using Device Manager.
 • Addressed issue where if a user manually changes the system's time zone and doesn't log off or restart, the new time doesn't display on the Lockscreen clock.
 • Addressed issue that impacted some Epson SIDM (Dot Matrix) and TM (POS) printers, which were failing to print on x86 and x64-based systems. This issue affects KB4048955.
Cách nhận bản cập nhật này

Nếu bạn cài đặt các bản cập nhật trước đó, chỉ có các bản sửa lỗi mới chứa trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang Microsoft Update Catalog. Sau khi bản cập nhật này được cài đặt, mã hiệu build sẽ là 16299.98 cho tất cả các thiết bị Windows 10 phiên bản 1709. Yêu cầu khởi động máy để hoàn tất bản cập nhật.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức