Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 12 tháng 12, 2017 - KB4054517 cho Windows 10 Phiên bản 1709 (OS Build 16299.125)

Sau gần 2 tuần phát hành bản cập nhật KB4051963 cho Windows 10, version 1709 thì hôm nay Microsoft tiếp tục phát hành gói cập nhật mới trong đó phải kể đến bản cập nhật bảo mật quan trọng KB4054517 nâng phiên bản hệ điều hành lên 16299.125. Điểm quan trọng ở bản cập nhật mới này sửa lỗi Windows Defender Device Guard chặn một số ứng dụng đang chạy và giải quyết các vấn đề với thiết bị Bluetooth cá nhân không hỗ trợ liên kết


Bản cập nhật này chỉ bao gồm cải tiến chất lượng và không có tính năng hệ điều hành mới. Nó đi kèm với danh sách các bản sửa lỗi sau đây:
  • Updates Internet Explorer’s default visibility for the button that launches Microsoft Edge.
  • Addresses issue where Windows Defender Device Guard and Application Control block some applications from running, even in Audit-Only Enforcement Mode.
  • Addresses issue to reset PLC bit on U0/U3 transitions.
  • Addresses issue with personalized Bluetooth devices that don't support bonding.
  • Addresses issue where the touch keyboard doesn’t support the standard layout for 88 languages.
  • Addresses issue where the touch keyboard for a third-party Input Method Editor (IME) has no IME ON/OFF key.
  • Addresses additional issues with updated time zone information.
  • Addresses issue where, when using System Center Virtual Machine Manager (VMM), the user can't copy or clone virtual machines (VM). The error message is "0x80070057- Invalid parameter". This issue affects the VMM UI and PowerShell scripts used for VM cloning and copying.
  • Security updates to the Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, and Windows Server.
Nếu bạn cài đặt các bản cập nhật trước đó, chỉ có các bản sửa lỗi mới chứa trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn. Microsoft hiện không phát hiện về bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang Microsoft Update Catalog. Sau khi bản cập nhật này được cài đặt, mã hiệu build sẽ là 16299.125 cho tất cả các thiết bị Windows 10 phiên bản 1709. Yêu cầu khởi động máy để hoàn tất bản cập nhật.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức