Tìm kiếm ↓↓↓

Key kích hoạt bản quyền Windows và Microsoft Office các phiên bản cập nhật thường xuyên

Nhằm thuận tiện cho các bạn trong nhóm cài đặt Windows và Microsoft Office nếu chưa kích hoạt có thể vào đây lấy key kích hoạt, key kích hoạt được mình cập nhật liên tục. Nếu bạn không biết kích hoạt by phone có thể bình luận nhờ giúp.


☛ Key Windows & Office  -  https://goo.gl/iZgxYi
☛ Key Windows Server  -  https://goo.gl/4SdisM
☛ Chat lấy Confirmation ID (CID)  - https://goo.gl/3D6sfK
☛ Sao lưu kích hoạt by phone  -  https://tinyurl.com/ycrn2u54

Windows

Windows 10: http://textuploader.com/52d51 | http://textuploader.com/523q8
Windows 8.1: http://textuploader.com/52d5k | http://textuploader.com/523mg
Windows 8: http://textuploader.com/52d5g | http://textuploader.com/523zt
Windows 7: http://textuploader.com/52dda | http://textuploader.com/523gb

Microsoft Office

Microsoft Office 2016: http://textuploader.com/52dd5 | http://textuploader.com/5234f
Microsoft Office 2013: http://textuploader.com/52dd9 | http://textuploader.com/523hg
Microsoft Office 2010: http://textuploader.com/52ddq | http://textuploader.com/523ux

Windows Server

Windows Server 2016: http://textuploader.com/d5cpm
Windows Server 2012: http://textuploader.com/523xx
Windows Server 2008: http://textuploader.com/xx7x

Phần mềm check key

PIDKey v2.1.2: http://www.solidfiles.com/v/Bz7aN64Z4WZRZ

Lấy mã kích hoạt Windows & Microsoft Office từ Microsoft Suppot

Bước 1: Truy cập vào link hỗ trợ của Microsoft dưới đây không cần Fake IP:

- Microsoft Office: https://partner.support.services.microsoft.com/en-us/contact/menu/software/office/setup/?OSMCSignIn=true&wa=wsignin1.0
- Windows: https://partner.support.services.microsoft.com/en-us/contact/menu/software/windows/setup/

Bước 2: Bạn chọn mục Chat và chờ đến khi kết nối được với nhân viên support, lưu ý phải sử dụng tài khoản Microsoft

Bước 3: Bạn chat với nhân viên support để lấy được ID step 3
  • Sử dụng tiếng Anh nếu không biết ghi tiếng Việt vào Google dịch
  • Đầu tiên thì cứ vui vẻ chào hỏi, giới thiệu tên bạn
  • Sau đó nêu vấn đề cần họ giúp, ngắn gọn và dễ hiểu, ghi step 2 vào khung chat
  • Gặp phải người dễ tính thì qua vài ba dòng chat là bạn sẽ nhận được IID còn không thì có thể không lấy được và phải chat với nguời khác
  • Trong trường hợp key bị block thì sử dụng key để lấy step 2 khác

Hướng dẫn kích hoạt by phone

Hướng dẫn kích hoạt Win 10 =>> Xem chi tiết

Phổ biến trong tuần

Tin Tức