Tìm kiếm ↓↓↓

Ngôn ngữ hỗ trợ giọng nói Cortana tại màn hình Out of Box Experience (OOBE)

Khi người dùng cài đặt Windows 10 ở màn hình đầu tiên họ sẽ thấy màn hình Out of Box Experience (OOBE). OOBE bao gồm một loạt các màn hình yêu cầu khách hàng phải chấp nhận thỏa thuận cấp phép, kết nối với Internet, đăng nhập hoặc đăng ký bằng một Tài khoản Microsoft và chia sẻ thông tin với OEM.

Trong OOBE, các chuỗi thoại trên Cortana sẽ hỗ trợ người dùng bằng cách thiết lập ngữ cảnh của mỗi màn hình và yêu cầu giọng nói đầu vào của họ. Mặc dù sự trợ giúp về giọng nói dễ tiếp cận hơn đối với những người khiếm thị, thiết kế này tập trung bao gồm tất cả người dùng. Giọng nói Cortana có ý nghĩa mới và bổ sung để tăng sự cam kết của người dùng ở tất cả các nơi trong OOBE. Một số trang trong OOBE không chấp nhận giọng nói và thay vào đó yêu cầu bàn phím hoặc chuột để hoàn thành tác vụ.

Giọng nói của Cortana hướng dẫn người dùng thông qua trải nghiệm của OOBE, cho phép người dùng hoàn thành các phần của OOBE bằng cách trả lời các lời nhắc nói. Giọng Cortana trong OOBE hiện đang có sẵn trong các ngôn ngữ sau:

 • en-US: Tiếng Anh (Mỹ)
 • en-GB: Tiếng Anh (Vương Quốc Anh)
 • en-CA: Tiếng Anh (Canada)
 • en-AU: Tiếng Anh (Úc)
 • es-ES: Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)
 • es-MX: Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • de-DE: Tiếng Đức (Đức)
 • fr-FR: Pháp (Pháp)
 • fr-CA: Tiếng Pháp (Canada)
 • ja-JP: Tiếng Nhật (Nhật Bản)
 • pt-BR: Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
 • it-IT: Tiếng Ý (Ý)
 • zh-CN: Tiếng Trung Quốc (Trung Quốc)
Giọng Cortana được kích hoạt sau khi người dùng chọn một ngôn ngữ từ màn hình lựa chọn ngôn ngữ trong OOBE. Nếu ngôn ngữ do khách hàng lựa chọn kết hợp với ngôn ngữ được Cortana hỗ trợ, Cortana sẽ hỗ trợ ngôn ngữ đó khi vào trang Lựa chọn khu vực.


Giọng Cortana sẽ tiếp tục hỗ trợ trong suốt quá trình OOBE bằng ngôn ngữ được hỗ trợ tương tự. Ngay cả khi người dùng chọn một vùng trên trang Vùng mà không được Cortana hỗ trợ, hoặc chọn một khu vực có thể khiến Cortana sử dụng một giọng khác sau OOBE, giọng nói Cortana sẽ không thay đổi trong suốt OOBE.


Nếu ngôn ngữ do người dùng chọn trên trang Ngôn ngữ kết hợp với ngôn ngữ không phải là một trong những ngôn ngữ kết hợp được hỗ trợ cho Cortana, khi đó màn hình OOBE sẽ im lặng.
Sau khi người dùng hoàn thành OOBE, giọng nói được sử dụng trong ứng dụng Cortana sẽ được dựa trên Ngôn ngữ và Vùng được chọn trong OOBE.

Tắt hỗ trợ giọng nói của Cortana

Nếu bạn là một kỹ thuật viên đang triển khai Windows 10 trong chế độ Audit, bạn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa giọng nói của Cortana trước khi chạy công cụ sysprep, bạn có thể tắt tiếng Cortana, Để tắt giọng nói Cortana, tạo mới khóa DWORD (32-bit) có tên DisableVoice có giá trị bằng 1 theo đường dẫn dưới đây trong Registry Editor:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE

Hình minh họa

Phổ biến trong tuần

Tin Tức