Tìm kiếm ↓↓↓

Thiết lập tự động khởi chạy chương trình khi người dùng đăng nhập trong Windows 10

Trong Windows 10 hoặc các hệ điều hành cũ hơn quản trị viên có thể thiết lập hệ thống tự động khởi chạy một chương trình hoặc tạo danh sách khởi chạy nhiều chương trình cùng lúc khi người dùng đăng nhập máy tính. Việc này giúp tiết kiệm thời gian khi một máy tính có nhiều tài khoản đăng nhập nhưng sử dung chung một trương trình. Các chương trình có thể chạy được bao gồm phần mềm, ứng dụng metro, hay các định dạng tài liệu và có thể chạy được nhiều chương trình cùng lúc theo thứ tự đã thiết lập.

Một khi bạn đã thiết lập thì người dùng mỗi khi đăng xuất Windows hoặc tắt, khởi động máy tính đăng nhập trở lại thì chương trình hoặc danh sách các chương trình sẽ tự động khởi chạy


Quản trị viên có thể thiết lập trong Local Group Policy Editor hoặc trong Registry Editor đều được nhưng phải thiết lập đúng thì mới khởi chạy được chương trình. Ngoài ra quản trị viên có thiết lập khởi chạy chương trình cho một hoặc tất cả tài khoản.

Cách 1: Sử dụng Local Group Policy Editor

Mở Local Group Policy Editor bằng cách gõ gpedit.msc trong hộp thoại Run hoặc trong ô tìm kiếm trong Start menu, trong hộp thoại điều hướng đến hai dường dẫn sau:

1. Cho tất cả tài khoản

Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon

Bên phải tìm giá trị Run these programs at user logon chuột phải giá trị chọn Edit trong hộp thoại Run these programs at user logon tích vào ô Enable tiếp tục click chuột vào Show..., trong hộp thoại Show Contents điền tên của chương trình muốn chạy khởi chạy chương trình khác nhấn Enter. Cách thiết lập như sau:

- Nếu là chương trình mặc định hệ thống chỉ cần ghi tên và định dạng của chương trình ví dụ cmd.exe, notepad.exe, explorer.exe...

- Tương tự nếu là phần mềm đã cài đặt cũng chỉ cần ghi tên và định dạng của phần mềm ví dụ excel.exe, winword.exe...

- Nếu là chương trình dạng portable chạy ngay hay tài liệu phải ghi đường dẫn chính xác đến chương trình hoặc tài liệu muốn chạy nếu trong đường dẫn có khoảng cách do tên phải thêm đường dẫn trong các dấu "" ví dụ "C:\Program Files (x86)\Windows 10 Tweaker\Windows 10 Tweaker_vi.cmd"

- Với ứng dụng metro apps cần biết được AppUserModelId của ứng dụng và thiết lập chạy ứng dụng với cấu trúc explorer  shell:AppsFolder\AppUserModelId, ví dụ với ứng dụng Microsoft Edge

explorer  shell:AppsFolder\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge

- Các chương trình sẽ được khởi chạy theo thứ tự mà bạn đã liệt kê trong hộp thoại Show Contents.

2. Cho một tài khoản cố định

User Configuration > Administrative Templates > System > Logon

Cách thiết lập chạy chương trình giống như cho tất cả tài khoản

Cách 2: sử dụng Registry Editor

Mặc định khi bạn thiết lập bằng Local Group Policy Editor thì trong Registry Editor cũng tự tạo ra khóa tương ứng và nếu bạn bỏ thiết lập thì các khóa này cũng tự mất. Nhưng nếu bạn tạo thủ công trực tiếp trong Registry mà không thiết lập trong Group Policy thì bạn phải tự xóa. Cách thiết lập như sau:

Mở Registry Editor bằng cách gõ regedit.exe trong hộp thoại Run hoặc trong ô tìm kiếm Start menu. Trong hộp thoại Registry Editor điều hướng đến các đường dẫn sau:

1. Cho tất cả tài khoản

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Thêm một khóa con trong khóa Explorer bằng cách chuôt phải giá trị Explorer chọn New > Key đặt tên Run, bên phải khóa Run vừa tạo chọn New > String Value đặt tên bằng 1. Tiếp tục chuột phải giá trị 1 chọn Modify... và trong ô Value data điền tên hoặc đường dẫn của chương trình muốn chạy.

Nếu muốn tạo thêm các chương trình khác thì lần lượt tạo mới các giá trị String Value lần lượt có tên 2, 3, 4,....

2. Cho một tài khoản cố định

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Cách thiết lập giống như cho tất cả tài khoản

Phổ biến trong tuần

Tin Tức