Tìm kiếm ↓↓↓

Uninstall Tool 3.5.4 (Build 5566) Corporate LicenseUninstall Tool là chương trình loại bỏ sạch những phần mềm mà bạn muốn gỡ cài đặt một cách hiệu quả, mạnh mẽ và dễ sử dụng, được thiết kế đẹp đa ngôn ngữ sử dụng và nó còn có một chức năng như ứng dụng di động có thể lưu vào usb để sử dụng cho máy tính khác. Phần mềm được xếp hạng một trong nhưng chương trình gỡ cài đặt hàng đầu trên thế giới.

Tính năng chính
 • Loại bỏ hoàn toàn phần mềm không mong muốn bằng cách loại bỏ tập tin hệ thống và các mục đăng ký còn sót lại trong Registry và hệ thống
 • Gỡ cài đặt hàng loạt và thực hiện xoá bỏ tính năng của nhiều ứng dụng đã chọn
 • Cài đặt ứng dụng theo dõi thời gian thực. Xem và ghi lại các tệp / mục đăng ký được tạo ra
 • Khi một tập tin hoặc thư mục hiện đang được sử dụng bởi hệ thống, Lịch trình gỡ bỏ sẽ loại bỏ các mục  khởi động lại.
 • Phát hiện và bắt buộc ngừng quá trình đang chạy (liên quan đến ứng dụng sẽ được gỡ bỏ) trước khi gỡ cài đặt.
 • Nhật ký xóa chi tiết vào cuối mỗi lần gỡ cài đặt.
 • Hoạt động nhanh và an toàn - bạn luôn có thể kiểm tra và chọn nội dung cần xóa.
 • Tìm, thêm hoặc xóa các ứng dụng tự động bắt đầu khi Windows khởi động
 • Gỡ cài đặt các ứng dụng cứng đầu không thể gỡ bằng cách sử dụng trình gỡ cài đặt chuẩn
 • Chạy phần mềm từ một ổ USB trên nhiều máy tính cá nhân.
Các nhóm công cụ chia thành 4 loại:
 1. Phần mềm desktop
 2. Các bản cập nhật và các thành phần chủ yếu là từ Microsoft
 3. Các mục ẩn, không được thiết kế để gỡ cài đặt
 4. Ứng dụng Windows Store được áp dụng cho Windows 8 trở lên
Phát hành: crystalidea
Version:3.5.3 (Build 5561)
Nền tảng: Windows
Giấy phép: Corporate License

Hướng dẫn kích hoạt

Đầu tiên giải nén tập tin tải về truy cập thư mục giải nén chạy file uninstalltool_setup để cài đặt vào máy. Lưu ý không được chạy phần mềm sau khi cài đặt.

Khi cài đặt xong truy cập thư mục License copy hết các tập tin trong thư mục amd64 chép đè vào đường dẫn C:\Program Files\Uninstall Tool hoặc copy hết các tập tin trong thư mục x86 chép đè vào đường dẫn C:\Program Files (x86)\Uninstall Tool.

Chạy phần mềm và xem thành quả.

Cập nhật Uninstall Tool 3.5.4 (Build 5566) Corporate License

Version:3.5.4 (Build 5566)
Nền tảng: Windows
Giấy phép: Corporate License
Hướng dẫn: Tải về giả nén đọc tệp Huong dan

Phổ biến trong tuần

Tin Tức