Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài AutoCAD các phiên bản và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt bản quyền miễn phí AutoCAD


         
           AutoCAD là  phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật cho thiết kế đồ họa  2D hay 3D, một trong những phần mềm vẽ đồ họa 3D trên máy tính tốt nhất hiện nay. Hầu hết các kỹ sư công trình, xây dựng cầu đường, nhà ở, kiến trúc .. đều sử dụng AutoCAD là công cụ để sáng tạo ra các tác phẩm, công trình của mình.
I.    I.  AutoCAD các phiên bản. 
         Lưu ý: Tải và cài đặt phiên bản AutoCAD phù hợp với cấu hình máy tính và hệ điều hành Windows đang sử dụng.

                                 Click chuột phải vào Computer chọn Properties

 

       1.Autodesk® AutoCAD 2018
Name
Download
Autodesk AutoCAD 2018 x86 RUS-ENG
Autodesk AutoCAD 2018 x64 RUS-ENG

        2.Autodesk® AutoCAD 2017
Name
Download
Autodesk AutoCAD 2017 x86 RUS-ENG
Autodesk AutoCAD 2017 x64 RUS-ENG

        3.Autodesk® AutoCAD 2016
Name
Download
Autodesk AutoCAD 2016 x86 RUS-ENG
Autodesk AutoCAD 2016 x64 RUS-ENG

         4.Autodesk® AutoCAD 2010, 2007, 2005, 2004
Name
Download
Autodesk AutoCAD 2010 x86 RUS-ENG
Autodesk AutoCAD 2010 x64 RUS-ENG
Autodesk AutoCAD 2007 x86-x64 
Autodesk AutoCAD 2005  x86-x64
     Here

Một số phần có password: diachinhcongtrinh.com

II. Hướng cài đặt.
 1. Hướng cài đặt AutoCAD 2007


  2. Hướng cài đặt AutoCAD 2010.
  3. Hướng cài đặt AutoCAD 2017( các phiên bản 2016, 2018 cũng tương tự. Đây là bộ cài online khi cài đặt cần có kết nối mạng)
Nhấn Install để cài đặt

Chọn I accept và nhấn Next
Bạn có thể bỏ tích các ứng dụng không muốn cài thêm và nhấn Install


Chờ quá trình cài đặt diễn ra


Ấn vào Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

III. Hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí AutoCAD

Phổ biến trong tuần

Tin Tức