Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 3 tháng 1, 2018 - KB4056892 cho Windows 10 Phiên bản 1709 (OS Build 16299.192)

Bản cập nhật đầu tiên trong năm 2018 cho Windows 10 vừa được Microsoft phát hành cho các hệ điều hành ở tất cả các version khác nhau. Thông thường với những bản cập nhật tích lũy thường được phát hành vào giữa tháng tuy nhiên hôm nay lại được phát hành vào đầu tháng.

Trong bản cập nhật KB4056892 cho Windows 10 Phiên bản 1709 bao gồm 7 bản sửa lỗi quan trọng chủ yếu liên quan đến kết nối mạng và đặc biệt là trình duyệt Microsoft Edge


Bản cập nhật này chỉ bao gồm cải tiến chất lượng và không có tính năng hệ điều hành mới. Nó đi kèm với danh sách các bản sửa lỗi sau đây:
  • Addresses issue where event logs stop receiving events when a maximum file size policy is applied to the channel.
  • Addresses issue where printing an Office Online document in Microsoft Edge fails.
  • Addresses issue where the touch keyboard doesn’t support the standard layout for 109 keyboards.
  • Addresses video playback issues in applications such as Microsoft Edge that affect some devices when playing back video on a monitor and a secondary, duplicated display.
  • Addresses issue where Microsoft Edge stops responding for up to 3 seconds while displaying content from a software rendering path.
  • Addresses issue where only 4 TB of memory is shown as available in Task Manager in Windows Server version 1709 when more memory is actually installed, configured, and available.
  • Security updates to Windows SMB Server, the Windows Subsystem for Linux, Windows Kernel, Windows Datacenter Networking, Windows Graphics, Microsoft Edge, Internet Explorer, and the Microsoft Scripting Engine.
Nếu bạn cài đặt các bản cập nhật trước đó, chỉ có các bản sửa lỗi mới chứa trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang Microsoft Update Catalog. Sau khi bản cập nhật này được cài đặt, mã hiệu build sẽ là 16299.192 cho tất cả các thiết bị Windows 10 phiên bản 1709. Yêu cầu khởi động máy để hoàn tất bản cập nhật.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức