Tìm kiếm ↓↓↓

Phần mềm đọc file PDF - Foxit Reader

  • Foxit Reader là một trình đọc PDR đi kèm với một loạt các tính năng sáng tạo giúp làm việc với các tài liệu này dễ dàng hơn nhiều. Plus, nó cung cấp hiệu suất tốt hơn so với Adobe Reader khi nói đến tải tài liệu và xem chúng theo một cách chảy tự nhiên. 
  • Sử dụng các tab của Foxit Reader để mở một số tài liệu cùng lúc, và hệ thống bookmark để nhanh chóng truy cập vào một phần cụ thể của txt. Nó hoàn toàn tương thích với tất cả các tập tin được đọc bởi phần mềm độc quyền của Adobe, ngoại trừ PDX.
  • Foxit Reader bao gồm một trình chơi đa phương tiện có thể xử lý tất cả các tập tin media được nhúng trong các tài liệu PDF, một sự xuất hiện phổ biến trong nhiều sách điện tử; kính lúp để xem chi tiết hơn trong các trang và một tính năng cho phép bạn sử dụng cuộn tự động. Nó cũng cho phép bạn ghi lại các tài liệu, nhấn mạnh văn bản, và vẽ trên các trang PDF. 
  • Ngoài việc có thể thực hiện sửa đổi các tài liệu đã được tạo ra, nó cho phép bạn tạo tập tin PDF từ đầu, cho phép bạn tạo ra chúng dựa trên các tài liệu văn bản tương thích khác, từ các tài liệu được quét và từ khay nhớ tạm.Phổ biến trong tuần

Tin Tức