Tìm kiếm ↓↓↓

Chạy ứng dụng mặc định hoặc phần mềm khi đăng nhập Windows 10

Quản trị viên có thể thiết lập Windows 10 chạy một ứng dụng mặc định hoặc phần mềm khi người dùng đăng nhập. Phương pháp này sẽ lại bỏ đăng nhập vào desktop truyền thống thay vào đó là một màn hình đen cùng với ứng dụng hoặc phần mềm mà quản trị viên đã thiết lập.


Mặc định khi khởi động vào desktop hệ thống sẽ sử dụng giá trị Shell với đường dẫn khởi chạy explorer.exe làm mặc định trong khóa Winlogon trong Registry Editor theo đường dẫn:


Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Như vậy để thay thế khởi động vào desktop truyền thống chúng ta sẽ thay đường dẫn explorer.exe mặc định bằng ứng dụng khác hoặc một phần mềm đã cài đặt khác. Chẳng hạn ở đây mình lấy powershell làm ví dụ

Thay thế explorer.exe bằng powershell.exe


Với ứng dụng mặc định như cmd, notepad, powershell...bạn chỉ cần ghi tên chính xác nhưng với phần mềm bạn cần ghi đường dẫn đến phần mềm chẳng hạn bạn có thể ghi như sau khi muốn chạy trình duyệt Chrome


"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"


Khi thiết lập xong ở lần khởi động tiếp theo hệ thống sẽ khởi chạy powershell thay vì explorer, khi muốn trở lại mặc định trong powershell gõ regedit để chạy Registry Editor thay thế lại powershell bằng explorer


Trong trường hợp nếu bạn ghi tên ứng dụng hoặc đường dẫn phần mềm bị sai khi khởi động bạn chỉ thấy một màn hình đen duy nhất, lúc này bạn hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Esc mở Task Manager và trong hộp thoại chọn File > Run new task điền tên ứng dụng mặc định mà bạn muốn mở


Phương pháp khởi chạy ứng dụng mặc định hoặc phần mềm thường được áp dụng trong doanh nghiệp khi mà quản trị viên chỉ muốn nhân viên làm việc với một phần mềm duy nhất.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức