Tìm kiếm ↓↓↓

Danh sách phím tắt cho PowerPoint 2016

Bài viết này liệt kê các phím tắt cho PowerPoint trên Windows.

Lưu ý:

Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Nếu một lối tắt yêu cầu phải nhấn hai phím hoặc nhiều phím cùng một lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).
Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng sau sẽ ghi thành mục các lối tắt được sử dụng thường xuyên nhất trong PowerPoint.

Để thực hiện điều nàyNhấn
Làm đậm văn bản đã chọn.Ctrl+B
Thay đổi cỡ phông cho văn bản đã chọn.Alt+H, F, rồi S
Thay đổi thu phóng cho trang chiếu.Alt+W, Q
Cắt văn bản, đối tượng hoặc trang chiếu đã chọn.Ctrl+X
Sao chép văn bản, đối tượng hoặc trang chiếu đã chọn.Ctrl+C
Dán văn bản, đối tượng hoặc trang chiếu đã cắt hoặc sao chép.Ctrl+V
Hoàn tác hành động cuối.Ctrl+Z
Lưu bản trình bày.Ctrl+S
Chèn ảnh.Alt+N, P
Chèn hình dạng.Alt+H, S, rồi H
Chọn chủ đề.Alt+G, H
Chọn bố trí trang chiếu.Alt+H, L
Đi đến trang chiếu tiếp theo.Page Down
Đi đến trang chiếu trước.Page Up
Đi đến tab Trang đầu.Alt+H
Di chuyển đến tab Chèn.Alt+N
Bắt đầu trình chiếu.Alt+S,B
Kết thúc trình chiếu.Esc
Đóng PowerPoint.Alt+F, X

Dẫn hướng dải băng chỉ bằng bàn phím

Dải băng là dải ở phía trên cùng của PowerPoint, được sắp xếp theo tab. Mỗi tab hiển thị một dải băng khác nhau bao gồm các nhóm và mỗi nhóm bao gồm một hoặc nhiều lệnh.

Bạn có thể dẫn hướng dải băng chỉ bằng bàn phím. Các phím truy nhập là những lối tắt đặc biệt cho phép bạn nhanh chóng sử dụng lệnh trên dải băng bằng cách nhấn một vài phím, bất kể bạn đang ở đâu trong PowerPoint. Có thể truy nhập từng lệnh trong PowerPoint bằng cách sử dụng khóa truy nhập.

Có hai cách để dẫn hướng các tab trong dải băng:

1. Để đi đến dải băng, nhấn Alt, rồi để di chuyển giữa các tab, sử dụng các phím Mũi tên Phải và Mũi tên Trái.
2. Để đến ngay một tab trên dải băng, hãy nhấn một trong các phím truy nhập sau:

Để thực hiện điều nàyNhấn
Mở trang Tệp.Alt+F
Mở tab Trang đầu.Alt+H
Mở tab Chèn.Alt+N
Mở tab Thiết kế.Alt+G
Mở tab Chuyển tiếp.Alt+T
Mở tab Hoạt hình.Alt+A
Mở tab Trình Chiếu.Alt+S
Mở tab Xem lại.Alt+R
Mở tab Xem.Alt+W
Mở hộp Cho tôi biết.Alt+Q, rồi nhập từ tìm kiếm

Lưu ý: Phần bổ trợ và các chương trình khác có thể thêm các tab mới vào dải băng và có thể cung cấp các phím truy nhập cho những tab đó.

Làm việc trong tab dải băng bằng bàn phím
Để di chuyển đến danh sách các tab dải băng, hãy nhấn Alt; để đi thẳng đến một tab, hãy nhấn phím tắt.

Để di chuyển giữa các lệnh, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Bạn di chuyển tiếp hoặc lùi qua các lệnh theo thứ tự. Bạn cũng có thể nhấn các phím mũi tên.

Các điều khiển được kích hoạt theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào loại điều khiển:

1. Nếu lệnh đã chọn là một nút, để kích hoạt lệnh đó, nhấn Phím cách hoặc Enter.
2. Nếu lệnh đã chọn là nút chia tách (tức là, nút để mở menu tùy chọn bổ sung), để kích hoạt lệnh đó, hãy nhấn Alt+Mũi tên Xuống. Nhấn phím tab qua các tùy chọn. Để chọn tùy chọn hiện tại, nhấn Phím cách hoặc Enter.
3. Nếu lệnh đã chọn là danh sách (chẳng hạn như danh sách Phông chữ), để mở danh sách, nhấn phím Mũi tên Xuống. Sau đó, để di chuyển giữa các mục, hãy nhấn các phím mũi tên. Khi mục bạn muốn được chọn, hãy nhấn Enter.
4. Nếu lệnh đã chọn là một bộ sưu tập, để chọn lệnh đó, nhấn Phím cách hoặc Enter. Sau đó, nhấn phím tab qua các mục.

Mẹo: Trong các bộ sưu tập có nhiều hơn một hàng mục, phím Tab sẽ di chuyển từ đầu đến cuối hàng hiện tại và, khi đến cuối hàng, phím này sẽ di chuyển sang đầu hàng tiếp theo. Nhấn phím Mũi tên Phải ở cuối hàng hiện tại sẽ di chuyển tới đầu hàng hiện tại.

Thay đổi tiêu điểm bằng cách sử dụng bàn phím

Bảng sau đây liệt kê một số cách di chuyển tiêu điểm bằng cách sử dụng bàn phím.

Để thực hiện điều nàyNhấn
Chọn tab hiện hoạt trên dải băng và kích hoạt khóa truy nhập.Alt hoặc F10. Để di chuyển sang tab khác, hãy sử dụng các phím truy nhập hoặc các phím mũi tên.
Di chuyển tiêu điểm đến các lệnh trên dải băng.Phím Tab hoặc Shift+Tab
Di chuyển xuống, lên, sang trái hoặc phải tương ứng trong các mục trên dải băng.Phím Mũi tên Xuống, Mũi tên Lên, Mũi tên Trái hoặc Mũi tên Phải
Bung rộng hoặc thu gọn ruy-băng.Ctrl+F1
Hiển thị menu ngữ cảnh cho mục đã chọn.Shift+F10
Di chuyển tiêu điểm đến ngăn khácF6
Di chuyển đến lệnh tiếp theo hoặc trước đó trên dải băng.Phím Tab hoặc Shift+Tab
Kích hoạt các lệnh hoặc điều khiển được chọn trên dải băng.Phím cách hoặc Enter
Mở menu hoặc bộ sưu tập được chọn trên dải băng.Phím cách hoặc Enter
Mở danh sách được chọn trên dải băng, chẳng hạn như danh sách Phông chữ.Phím Mũi tên Xuống
Di chuyển giữa các mục trong một menu hoặc bộ sưu tập đang mở.Phím Tab
Hoàn thành sửa đổi một giá trị trong điều khiển trên dải băng và di chuyển tiêu điểm trở lại tài liệu.Enter

Di chuyển giữa các ngăn

Để thực hiện điều nàyNhấn
Di chuyển theo chiều kim đồng hồ giữa các ngăn trong dạng xem Thường.F6
Di chuyển ngược theo chiều kim đồng hồ giữa các ngăn trong dạng xem Thường.Shift+F6
Chuyển đổi giữa ngăn Hình thu nhỏ và ngăn Dạng xem Dàn bài.Ctrl+Shift+Tab

Làm việc trong dàn bài

Để thực hiện điều nàyNhấn
Tăng cấp một đoạn văn bản.Alt+Shift+Mũi tên Trái
Giáng cấp một đoạn văn.Alt+Shift+Mũi tên Phải
Chuyển đoạn văn đã chọn lên trên.Alt+Shift+Mũi tên Lên
Chuyển đoạn văn đã chọn xuống dưới.Alt+Shift+Mũi tên Xuống
Hiển thị đầu đề cấp độ 1Alt+Shift+1
Mở rộng văn bản bên dưới một đầu đề.Alt+Shift+Dấu cộng (+)
Thu gọn văn bản bên dưới một đầu đề.Alt+Shift+Dấu trừ (–)

Làm việc với hình dạng, hình ảnh, hộp, đối tượng và WordArt

Chèn hình dạng

1. Để chọn Hình dạng, nhấn Alt+N, S rồi H.
2. Dùng phím mũi tên để di chuyển qua các thể loại hình dạng và chọn hình dạng mà bạn muốn.
3. Nhấn Ctrl+Enter để chèn hình dạng.

Chèn hộp văn bản

1. Nhấn Alt+N, X.
2. Nhấn Ctrl+Enter để chèn hộp văn bản.

Chèn đối tượng

1. Để chọn Đối tượng, nhấn Alt+N và J.
2. Để di chuyển tiêu điểm đến danh sách Loại đối tượng, nhấn Tab.
3. Nhấn Ctrl+Enter để chèn đối tượng.

Chèn WordArt

1. Để chọn WordArt, nhấn Alt+N, W.
2. Dùng phím mũi tên để chọn kiểu WordArt mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.
3. Gõ văn bản của bạn.

Chọn một hình dạng
Lưu ý: Nếu con trỏ nằm trong văn bản, hãy nhấn Esc trước khi sử dụng lối tắt này.

1. Để nhanh chóng di chuyển tiêu điểm đến hình dạng trôi nổi đầu tiên, chẳng hạn như hình ảnh hoặc hộp văn bản, hãy nhấn Ctrl+Alt+5. Sau đó, để chuyển qua các hình dạng trôi nổi, hãy nhấn phím Tab. Để trở lại dẫn hướng bình thường, hãy nhấn Esc.
2. Để chọn một hình dạng duy nhất, nhấn phím Tab để chuyển về trước (hoặc Shift+Tab để chuyển về sau) qua các đối tượng cho đến khi các điều khiển đổi cỡ xuất hiện trên đối tượng mà bạn muốn.

Nhóm hoặc rã nhóm hình dạng, ảnh và đối tượng WordArt

1. Để nhóm hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng WordArt, hãy chọn các mục mà bạn muốn nhóm, rồi bấm CTRL+G.
2. Để rã nhóm, hãy chọnnhóm đó, rồi nhấn CTRL+SHIFT+G.

Sao chép các thuộc tính của hình dạng

1. Chọn hình có các thuộc tính bạn muốn sao chép.
Lưu ý: Nếu bạn chọn một hình dạng với văn bản, bạn sao chép giao diện và kiểu của văn bản bên cạnh thuộc tính của hình dạng.
2. Để sao chép thuộc tính đối tượng, nhấn Ctrl+Shift+C.
3. Để chọn đối tượng mà bạn muốn sao chép thuộc tính đến đó, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.
4. Để dán các thuộc tính của hình dạng với đối tượng đã chọn, nhấn Ctrl+Shift +V.

Chọn và chỉnh sửa văn bản và đối tượng

Chọn văn bản và đối tượng

Để thực hiện điều nàyNhấn
Chọn một ký tự bên phải.Shift+Mũi tên Phải
Chọn một ký tự bên trái.Shift+Mũi tên Trái
Chọn đến cuối của một từ.Ctrl+Shift+Mũi tên Phải
Chọn đến đầu của một từ.Ctrl+Shift+Mũi tên Trái
Chọn lên một dòng (với con trỏ nằm ở đầu dòng).Shift+Mũi tên Lên
Chọn xuống một dòng (với con trỏ nằm ở đầu dòng).Shift+Mũi tên Xuống
Chọn một đối tượng (khi văn bản bên trong đối tượng được chọn).ESC
Chọn một đối tượng khác (khi một đối tượng được chọn).Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn
Gửi đối tượng lùi lại một vị trí.Ctrl+[
Gửi đối tượng tiến lên một vị trí.Ctrl+]
Chuyển đối tượng về phía sau.Ctrl+Shift+[
Chuyển đối tượng lên phía trước.Ctrl+Shift+]
Chọn văn bản trong một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).Nhập
Chọn tất cả đối tượng.CTRL+A (trên tab Trang chiếu)
Phát hoặc tạm dừng phương tiện.Ctrl+SPACE
Chọn tất cả trang chiếu.CTRL+A (trong dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu )
Chọn tất cả văn bản.CTRL+A (trên tab Dàn bài)

Xóa và sao chép văn bản và đối tượng

Để thực hiện điều nàyNhấn
Xóa bỏ một ký tự bên trái.Backspace
Xóa bỏ một từ bên trái.Ctrl+Backspace
Xóa bỏ một ký tự bên phải.Delete
Xóa bỏ một từ bên phải.
Lưu ý: Con trỏ phải để giữa các từ để làm điều này.
Ctrl+Delete
Cắt đối tượng hoặc văn bản được chọn.Ctrl+X
Sao chép đối tượng hoặc văn bản được chọn.Ctrl+C
Dán đối tượng hoặc văn bản được cắt hoặc sao chép.Ctrl+V
Hoàn tác hành động cuối.Ctrl+Z
Làm lại hành động cuối.Ctrl+Y
Chỉ sao chép định dạng.Phím Ctrl+Shift+C
Chỉ dán định dạng.Phím Ctrl+Shift+V
Sao chép bộ vẽ hoạt hìnhAlt+Shift+C
Dán bộ vẽ hoạt hìnhAlt+Shift+V
Mở hộp thoại Dán Đặc biệt.Ctrl+Alt+V

Di chuyển xung quanh trong văn bản

Để thực hiện điều nàyNhấn
Di chuyển một ký tự sang trái.Mũi tên Trái
Di chuyển một ký tự sang phải.Mũi tên Phải
Di chuyển lên trên một hàng.Mũi tên Lên
Di chuyển xuống dưới một hàng.Mũi tên Xuống
Di chuyển một từ về bên trái.Ctrl+Mũi tên Trái
Di chuyển một từ về bên phải.Phím Ctrl+Mũi tên Phải
Di chuyển đến cuối dòng.End
Di chuyển đến đầu dòng.Phím Home (Đầu trang)
Di chuyển lên trên một đoạn văn.Ctrl+Mũi tên Lên
Di chuyển xuống dưới một đoạn văn.Ctrl+Mũi tên Xuống
Di chuyển đến cuối của hộp văn bản.Ctrl+End
Di chuyển đến đầu của hộp văn bản.Ctrl+Home
Di chuyển đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề hoặc văn bản nội dung tiếp theo. Nếu đó là chỗ dành sẵn cuối cùng trên trang chiếu, thao tác này sẽ chèn trang chiếu mới với bố trí trang chiếu giống như trang chiếu gốc.Ctrl+Enter
Di chuyển để lặp lại hành động Tìm kiếm gần nhất.Shift+F4

Di chuyển xung quanh và làm việc trong các bảng

Để thực hiện điều nàyNhấn
Di chuyển đến ô kế tiếp.Tab
Di chuyển đến ô trước đó.Shift+Tab
Di chuyển đến hàng kế tiếp.Mũi tên Xuống
Di chuyển đến hàng trước đó.Mũi tên Lên
Chèn tab vào một ô.Ctrl+Tab
Bắt đầu một đoạn văn mới.Enter
Thêm một hàng mới vào cuối bảng.Tab ở ô bảng phía dưới bên phải.

Chỉnh sửa một đối tượng được nhúng hoặc liên kết

1.Để chọn đối tượng mà bạn muốn, nhấn Tab hoặc Shift+Tab.
2. Để mở menu lối tắt, nhấn Shift+F10.
3. Để chọn Đối tượng Trang tính, nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi đối tượng đó được chọn.
4. Để chọn Chỉnh sửa, nhấn phím Mũi tên Phải, rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Tên và lệnh trong menu lối tắt phụ thuộc vào dạng đối tượng được nhúng hoặc nối kết. Ví dụ, một bảng tính Microsoft Office Excel được nhúng có lệnh Đối tượng Trang tính, trong khi một Hình vẽ Microsoft Office Visio được nhúng có lệnh Đối tượng Visio.

Định dạng văn bản

Lưu ý: Chọn văn bản bạn muốn thay đổi trước khi dùng các phím tắt này.

Thay đổi hoặc đổi cỡ phông

Để thực hiện điều nàyNhấn
Mở hộp thoại Phông để thay đổi phông.Ctrl+Shift+F
Tăng cỡ phông.Ctrl+Shift+Dấu ngoặc nhọn phải (>)
Giảm cỡ phông.Ctrl+Shift+Dấu ngoặc nhọn trái (>)

Áp dụng định dạng ký tự

Để thực hiện điều nàyNhấn
Mở hộp thoại Phông để thay đổi định dạng của ký tự.Ctrl+T
Thay đổi chữ giữa câu, chữ thường hoặc chữ hoa.Shift+F3
Áp dụng định dạng đậm.Ctrl+B
Áp dụng gạch chân.Ctrl+U
Áp dụng định dạng nghiêng.Ctrl+I
Áp dụng định dạng chỉ số dưới (tự động giãn cách).Ctrl+Dấu Bằng(=)
Áp dụng định dạng chỉ số trên (tự động giãn cách).Ctrl+Shift+Dấu cộng (+)
Xóa các định dạng ký tự thủ công như chỉ số dưới và chỉ số trên.Ctrl+Phím cách
Chèn siêu kết nối.Ctrl+K

Sao chép định dạng văn bản

Để thực hiện điều nàyNhấn
Sao chép định dạng.Ctrl+Shift+C
Dán định dạng.Ctrl+Shift+V

Căn chỉnh đoạn văn bản

Để thực hiện điều nàyNhấn
Căn giữa một đoạn.Phím CTRL+E
Căn đều một đoạn văn.Ctrl+J
Căn trái một đoạn văn.Ctrl+L
Căn phải một đoạn văn.Phím Ctrl+R

Chèn và trả lời chú thích

Sử dụng lệnh Chèn Chú thích (Alt+N, L) để mở Ngăn Chú thích trước khi sử dụng các phím tắt này

Để thực hiện điều nàyNhấn
Chèn chú thích mớiCtrl+N
Trả lời chú thích đã chọnCtrl+R

Thay đổi thứ tự của các trang chiếu hoặc các phần trong bộ trang chiếu

Để thay đổi thứ tự của các trang chiếu hoặc các phần trong bộ trang chiếu:

Để thực hiện điều nàyNhấn
Di chuyển trang chiếu lên trên theo thứ tựCtrl+Mũi tên Lên
Di chuyển trang chiếu xuống dưới theo thứ tựCtrl+Mũi tên Xuống
Di chuyển trang chiếu lên trên cùngCtrl+Shift+Mũi tên Lên
Di chuyển trang chiếu xuống dưới cùngCtrl+Shift+Mũi tên Xuống

Để sắp xếp lại các phần của trang chiếu trong bộ trang chiếu:

Để thực hiện điều nàyNhấn
Di chuyển mục lên trên theo thứ tựCtrl+Mũi tên Lên
Di chuyển mục xuống dưới theo thứ tựCtrl+Mũi tên Xuống
Di chuyển mục lên trên cùngCtrl+Shift+Mũi tên Lên
Di chuyển mục xuống dưới cùngCtrl+Shift+Mũi tên Xuống

Theo chương trình đào tạo Microsoft Office của Microsoft

Phổ biến trong tuần

Tin Tức