Tìm kiếm ↓↓↓

Chỉnh sửa bản đồ file MicroSation V7 trực tiếp trên V8i, tự động lưu định dạng file V7

       Khi mở file bản đồ MicroSation V7 trên MicroSation V8i sẽ có hai lựa chọn: Thứ nhất để chỉnh sửa được bản vẽ V7 phải được lưu dưới định dạng V8i, thứ hai bản đồ giữ nguyên định dạng V7 và chỉ để đọc. Vấn đề đặt ra là làm sao để chỉnh sửa bản đồ V7 trực tiếp trên V8i và tự động lưu định dạng V7?   
Chọn Workspace -->> Configuration -->> All (Alphabetical) -->> MS_OPENV7 --> Edit -->> Đổi số 0 thành số 3.

Bây giờ có thể chỉnh sửa tất cả các file bản đồ MicroSation V7 trên V8i và tự động lưu định dạng V7.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức