Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn đặt phím tắt trong MicroSation và V8i

    Để thuận lợi cho công việc, thao tác nhanh trên MicroSation. Đặt phím tắt sẽ rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả công việc như biên tập bản đồ,...?   
 Click chuột vào thanh công cụ --> hiện tên thanh công cụ bên dưới --> nhớ đúng tên để đặt phím tắt. Workspace --> Function Keys   1. Đặt phím tắt cho thanh công cụ. 
       Chọn phím tắt F1, F2,.. --> Edit --> Nhập tên thanh công cụ --> Ok     2. Đặt phím tắt cho ứng dụng Famis, TMV.Map,...
       Chọn phím tắt F1, F2,...  --> Edit   -->  Nhập lệnh load ứng dụng mdl load c:\famis\famis.ma ,...--> OK   3. Đặt phím tắt với tổ hợp phím Ctrl + F1, F2,...
Tích chọn phím Ctrl hoặc Alt, Shift --> chọn phím tắt F1, F2,.. --> Edit --> Nhập tên công cụ --> ok ==>  Với MicroSation V8i cũng làm tương tự như trên
   Workspace --> Function Keys 

Phổ biến trong tuần

Tin Tức