Tìm kiếm ↓↓↓

Sửa lỗi không viết được tiếng việt trên MicroSation V7 Và MicroSation V8i

 • Sửa lỗi không viết được tiếng việt trên MicroSation:

 • Chạy UniKey với quyền administrrator. Chuột phải vào UniKey chọn Properties
 •  
 •  
 •  
 • Chọn Shortcut --> Advanced --> tích chọn Run as administrator --> OK
 •  
 •  
 •  
 • Kích chuột phải vào biểu tượng UniKey trên thanh Taskbar tích chọn TCVN3 (ABC)
 •  
 •  
 •  
 •  Chạy MicroSation với quyền administrrator. Làm tương tự như trên.
 •  Chọn ngôn ngữ trên windows là English ( United States ) 
 •  
 •  
 •  
 • Mở MicroSation SE trên thanh công cụ Place Text ở mục Font chọn 150 Vnarial  hoặc 155 VHarial --->>  Chúc bạn thành công
 •  
 •  

Sửa lỗi không viết được tiếng việt trên MicroSation V8i:

 • Chạy Unikey và MicroSation với quyền administrrator. Làm theo hướng dẫn như trên.
 • Tại bảng Unikey chọn Mở rộng --->> Tích chọn Luôn sử dụng clipboard cho unikey
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Bây giờ bạn có thể viết được tiếng việt với font Unicode và font TCVN3.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức