Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm bình sai GPS - Compass Post Process

1) Hướng dẫn cài đặt GPS Compass

  • Tải bộ cài GPS Compass: (Link tải sẽ được cập nhật trong bài ghim nhóm ĐỊA CHÍNH CÔNG TRÌNH)


2) Hướng dẫn bình sai GPS bằng phần mềm Compass:

  I) Hướng dẫn thiết lập hệ toạ độ WGS-84 sang hệ tọa độ VN-2000:

  Mở phần mềm Compass

Tạo thư mục mới trong ổ C:\   

 Tải 7 tham số WGS 84 - VN2000 (copy 7 tham số thiết lập trên phần mềm giống như hình trên).    
  •                                Nguồn video: Nguyễn Đức Quý

Phổ biến trong tuần

Tin Tức