Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm bình sai GPS_Hi-Target Geomatics Office

  • Tải bộ cài GPS_Hi-Target Geomatics Office: (Link tải được cập nhật tại bài ghim nhóm ĐỊA CHÍNH CÔNG TRÌNH)1) Hướng dẫn cài đặt Hi-Target Geomatics Officet


2) Hướng dẫn bình sai GPS bằng phần mềm Hi-Target Geomatics Office:

  •   I) Hướng dẫn thiết lập hệ toạ độ WGS-84 sang hệ tọa độ VN-2000:

  Mở phần mềm Hi-Target Geomatics Office


 


 Tải 7 tham số WGS 84 - VN2000 (copy 7 tham số thiết lập trên phần mềm giống như hình trên).   

C2_ Tải file VN2000 đã thiết lập sẵn, Add project chỉnh sửa các thông số như các bước trên  (sửa kinh tuyến trực của khu vực đo, hệ số k).    


download


  • Đang cập nhật: 

Phổ biến trong tuần

Tin Tức