Tìm kiếm ↓↓↓

Sửa lỗi phun điểm đo thành đường thẳng trong Microsation, AutoCad


I) Trên Windows7 --> Bấm tổ hợp phím Windows+R --> Control --> Clock, Language, and Region --> Region and Language --> English (United States) ---> ok.


 II) Trên Windows10 --> Tương tự như trên.
III) Xử lý lại số liệu trút từ máy đo, và phun điểm lên MicroSation, AutoCad.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức