Tìm kiếm ↓↓↓

Download Office 2019 Full ISO, Hướng Dẫn Cài Đặt và Activate Office 2019 Bản Quyền Vĩnh Viễn

Tính năng mới của Microsoft Office 2019
- Nâng cấp tính năng đám mây.
- Nâng cấp độ ổn định.
- Cải tiến bảo mật.
- Cải tiến giao diện.
- Thêm tính năng vẽ tự do bằng bút chì.
- Thêm các dạng công thức biểu đồ mới trong Word và Excel.
- Thêm tính năng phân tích dữ liệu vào trong Excel
- Thêm tính năng đưa mô hình nhân vật 3D và các hiệu ứng chuyển slide vào Powerpoint.

Download Office 2019 Full ISO:


Download

SHA-1
Fshare
Google
Pro Plus(English)
4673B34F1DBB80A2388DE7E2186F593F9CDAF397
Pro Plus(Vietnamese)
7B80FEDA235AD3E1C16B7471BB44315C2A5F506A
Visio Pro
9345136D18A02417CCA365702A570B4C7B59862B
Project Pro
7DE0D55DF2154CAA18887915187D7FBA7B51C448

Hướng Dẫn Cài Đặt Office 2019:
Hướng Dẫn Activate Office 2019 Bản Quyền Vĩnh Viễn:


--> By Savio

Giải nén file Activate AIO Tools v2.1.rarChạy file Activate AIO Tools v2.1 by Savio.cmd với quyền Admin
 ==> Chú ý:
   Máy tính cần được kết nối Internet.
   Tắt tường lửa, không sử dụng file host chặn máy chủ.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức