Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn chuyển toàn bộ file AutoCad sang MicroSation trong cùng một Folder, Chuyển từ AutoCad đời cao về AutoCad đời thấp hơn bằng phần mềm reaConverter

Ưu điểm phần mềm: Hỗ trợ chuyển từng file, chuyển toàn bộ Folder, hỗ trợ nhiều định dạng. Chuyển từ AutoCad đời cao về AutoCad đời thấp hơn. Chuyển toàn bộ file AutoCad trong Folder sang file MicroSation.

Cài đặt phần mềm reaConverter 7 Pro:

Bước 1:  Download phần mềm ReaConverter 7 Pro:


Bước 2:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm ReaConverter 7 Pro:
Hướng dẫn chuyển file MicroSation sang AutoCad, từ AutoCad sang MicroSation trong cùng một Folder:

Chú ý: Khi chuyển từ AutoCad sang MicroSation: file 3D thì chuyển về 2D, để đường dẫn Folder ngắn gọn không viết tiếng việt tránh bị lỗi khi chuyển đổi.

Bước 1: Chuyển file AutoCad sang MicroSation: (Lưu ý: Trước khi chuyển font chữ trong file đổi .Vnarial)
Bước 2: Chuyển file AutoCad bản cao sang AutoCad bản thấp:

Phổ biến trong tuần

Tin Tức