Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Sokia_ SET310/SET510/SET610


Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Sokia

1. Đặc tính mới.
2. Các chương trình đo.
3. Các số liệu kĩ thuật:
 • Ống kính.
 • Hệ đo góc.
 • Hệ đo cạnh.
 • Phần mềm và truyền số liệu.
 • Tổng quan
 • Nguồn cung cấp.
4. Cách sử dụng:
 • Cấu tạo bên ngoài máy.
 • Cấu tạo bộ điều khiển.
 • Cấu tạo màn hình hiển thị.
 • Lắp đặt máy.
 • Cách đo góc:
         4.1 Đóc góc kẹp giữa hai điểm.
         4.2 Đóc góc có hướng khởi đầu là giá trị bất kì.
         4.3 Đóc góc lặp.
         4.4 Đưa giá trị góc ra thiết bị ngoài.

 • Cách đo cạnh:
         4.5 Chọn chế độ và nhập giá trị cải chính.
         4.6 Kiểm tra tín hiệu thu.
         4.7 Đo cạnh.
         4.8 Gọi lại số liệu đo.
         4.9 Đo giá trị đo cạnh ra thiết bị ngoài.

 • Đo chiều cao gián tiếp.
 • Cách đo toạ độ:
          1. Thiết lập trạm đo.
          2. Xác định điểm định hướng và góc định hướng.
          Đo toạ đô.

 • Đưa điểm thiết kế ra thực địa:
          1. Đưa một cạnh ra thực địa.
          2. Đưa một toạ độ ra thực địa.
          3. Đưa một độ cao ra thực địa.
          4. Đưa đường thẳng thiết kế ra thực địa.
          5. Chiếu điểm.

 • Đo giao hội nghịch.
 • Tính diện tích.
 • Cách đo ghi số liệu:
          1. Đo ghi số liệu khoảng cách.
          2. Đo ghi số liệu góc.
          3. Đo ghi số liệu toạ độ.
          4. Đo ghi số liệu trạm máy.
          5. Xem số liệu đo.

 • Quản lý bộ nhớ:
          1. Quản lý tên công việc.
          2. Quản lý số liệu đã biết trong bộ nhớ.
          3. Quản lý kí hiệu đặc trưng.

 • Cài đặt tham số chức năng cho máy:
          1. Đặt các điều kiện đo.
          2. Đặt các tham số của máy.
          3. Hiệu chỉnh các số cải chính.
          4. Đặt các tham số truyền trút.
          5. Đặt các đơn vị đo.
          6. Đặt lại chức năng các phím.

 • Bộ phận điều khiển từ xa SF14.
 • Các thông báo lỗi.
 • Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy:
          1. Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh bọt thuỷ máy.
          2. Kiểm nghiệm sai số độ nghiêng trục.
          3. Kiểm nghiệm sai đó đo góc.

 • Trút số liệu trong JOB.
Tải hướng dẫn sử dụng

Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc điện tử Sokia


Phổ biến trong tuần

Tin Tức