Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử South


Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử South

I. Giới thiệu về dòng máy.
II. Thao tác sử dụng những chương trình đo cơ bản và những chú ý cần thiết:
  • Nguyên tắc khi sử dụng máy toàn đạc điện tử.
  • Thao tác thực hiện các chương trình đo cơ bản:
                1. Chương trình đo khảo sát
                2. Chương trình đo treo ( đo từ xa)
                3. Chương trình đo khoảng cách gián tiếp (MLM)
                4. Chương trình đo diện tích.
                5. Chương trình đo triển điểm: LAYUOT.
III. Chuyền trút số liệu:
  • Chuyền dữ liệu thông qua dây trút cổng Com.
  • Trút dữ liệu thông qua thẻ nhớ.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức